Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Zeichnung zur Fettnäpfchen-Kolumne Rein oder raus

ستون سوء‌تفاهم‌های فرهنگی

داخل یا خارج

هشدار! ارواح در آستانۀ در

  هلگا باربارا گوندلاخ | 25.07.2018

کریستین دوستانی دارد که ریشۀ آلمانی ـ روسی دارند. او را به منزل‌شان دعوت کرده بودند. کریستین می‌آید، زنگ می‌زند، در باز می‌شود، سلام می‌کند و با دوستانش دست می‌دهد و وارد منزل می‌شود.

در این لحظه متوجه چهرۀ اخم‌آلود مادربزرگ می‌شود.

چه اتفاقی رخ داده؟

کریستین کوشید با دقت تمام، تفاوت‌های فرهنگی را تا جایی که بدان آگاهی دارد رعایت کند و آنچنان به خود اعتماد داشت که هرگز فکر نمی‌کرد درست در همان لحظۀ باز شدن، با نخستین مشکل فرهنگی مواجه شود. اما در روسیه مردم معتقدند که سلام و احوال‌پرسی در آستانۀ در بدشگون است. و مادر بزرگ این سنت را با دوستان او به آلمان آورده است.

یک باور دیرین در میان اسلاوها وجود دارد که براساس آن، آستانۀ در محل ارواح خبیثه است. به همین سبب کسی نباید در آستانۀ در بایستد و صحبت کند، یا بیرون و یا درون. گفتگو در میان آستانۀ در ـ‌امری که بین آلمان‌ها خیلی مرسوم است‌ـ شگون ندارد. سلام و احوال‌پرسی یا بیرون از آستانۀ در صورت گیرد و یا درون منزل. در مورد پست هم همین‌گونه است: نامه یا بسته را یا باید بیرون و یا داخل منزل تحویل گرفت و رسید داد. و نه در آستانۀ در.

چگونه می‌توانست قضیه پیش برود

کریستین می‌توانست از پیش سئوال کند که آیا هنگام بازدید نکات ویژه‌ای را باید رعایت کند (در مورد نحوۀ رویارویی، استفاده از کفش خیابان یا کفش منزل، آوردن هدیه و ...).

دوستان او نیز باید در مورد تفاوت‌های فرهنگی به او یادآوری می‌کردند. به ویژه در این مورد که اهمیت ویژه‌ای داشت باید او را آگاه می‌کردند چرا که دست دادن و سلام کردن آنها تفاوتی با آنچه در آلمان مرسوم است (حداقل در میان مردان) ندارد. اهمیت این چند سانتیمتر پیش‌تر یا پس‌تر هنگامی روشن می‌شود که رعایت نشود.

مادربزرگ نیز که این روی‌داد برایش از چنان اهمیتی برخوردار بود می‌توانست با اعضاء خانواده‌ی خود در این مورد صحبت کرده و از آنها بخواهد که جلوی چنین پیش‌آمدی را بگیرند. در این صورت میزبانان می‌توانستند مثلا با حرکت دست، ابتدا میهمان را به داخل دعوت نموده، سپس با او دست بدهند.

کریستین روابط گسترده‌ای با انسان‌هایی از فرهنگ‌های گوناگون دارد و به خوبی می‌داند که با همه‌ی احتیاط و هوشیاری، چه به راحتی می‌توان در وضعیتی پیش‌بینی نشده گرفتار آمد ...

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover