Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

فریبا وفی در کارگاه هانوفر

خوانش داستان در کتابخانه ی کارگاه ایرانی های شهر هانوفر

خوانش داستان از سوی خانم فریبا وفی در کارگاه ایرانی های شهر هانوفر آلمان٢٢/٤/٢٠٢٢

  | 04.05.2022

جنبش صلح

رژه ی عید پاک 2022 اینجور بود

صدها نفر در روز شنبه عید پاک در خیابان های مرکزی هانوفر بودند. کانون غم انگیز رویداد امسال، جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین بود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 26.04.2022

اعتصاب جهانی آب و هوایی

#PEOPLENOTPROFIT

جمعه ها برای آینده» به مناسبت دهمین «اعتصاب جهانی آب و هوایی» بار دیگر به خیابان ها آمد. این بار با شعار" مردم نه سودبیشتر" - "

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 28.03.2022

مجموعه ویدیویی روز جهانی زن

زنان گریه نمی کنند - تیزر

F*collective
تجربیات شخصی خود را در مورد زنانگی و تبعیض جنسیتی به اشتراک می گذارد.
.

  kargah e. V. & Faust e. V. | 08.03.2022

یورش به اوکراین

Bündnis Seebrücke auf dem Ernst-August-Platz

در 2 مارس 2022، تعداد زیادی از شهروندان برای پذیرش غیر بوروکراتیک پناهجویان از منطقه جنگی اوکراین تظاهرات کردند.

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 06.03.2022

تهاجم روسیه

مردم هانوفر خواستار صلح شدند

دعای همبستگی در کلیسای بازار هانوفر به وضوح نشان می دهد که جهان بینی ها از نظر پیام های صلحشان بیشتر از آن چیزی است که گاهی تصور می شود مشابه است.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 26.02.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover