Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

یک جشن مردمی در لیندن شمالی

"30 سال فاوست"

در 17 ژوئیه سال 2021 ، انجمن "استفاده مجدد از کارخانه و فرهنگ منطقه ای" (فاوست) از طریق تنوع ارائه فرهنگی خود ، مراسم رنگینی را ارائه داد.

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 20.07.2021

مهاجرت و زندگی شهری

میزو در کوبلینگر مارکت

بین الملل وارد سیاست شده است.
به عنوان بخشی از گفتگوی شهری ، میزو در "مکانهای آزمایش" در کوبلینگر مارکت حضور داشت.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | Wolfgang Becker | 16.07.2021

باغبانی شهری

روز باغ باز در باغ همسایگان محله

کارگاه و آوو از این پروژه ی باغ همسایگان محله پشتیبانی می کنند. 11 ژوئن 2021 "روز باغ باز" بود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 12.07.2021

Inklusion فراگیر)

نمایشگاه جوانان و ماجراجویی

در آندریاس-هرمس-پلاتز به مناسبت نمایشگاه "فراگیر" امسال ماجراهای زیادی تجربه شد. .

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 29.06.2021

روز جهانی پناهجویان 2021

تئاتر خیابانی روبروی کلیسای لوتر

روز جهانی پناهجویان 2021، هانوفر: اجرای گروه جمعی زنان اف+ روبروی کلیسای لوتر

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 25.06.2021

خانه منابع (HOR)

ضامن برای انسجام اجتماعی و کمک به شکل گیری جامعه مهاجرت

یکپارچگی را دولت نمی تواند دستور دهد؛ بلکه تنها با مشارکت بازیگران جامعه مدنی و شهروندان متعهد می تواند به دست بیاید. "هور" کمک می کند

  MiSO e. V. شبکه ی میزو | 07.06.2021

جزایر شناور

"Open Island" geht auf den Mittellandkanal

این پروژه که توسط هنرمند اکشن هانوفر جوی لُمان آغاز شده است، در نوآوری های متعددی با انجمن هایی از جمله کارگاه همکاری می کند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 01.06.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover