Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

سخن رانی در کتابخانه

سخن رانی خانم آتیە سجادی با عنوان « نکتە های تاریخی درآینە ادبیات»

سخن رانی خانم آتیە سجادی با عنوان « نکتە های تاریخی درآینە ادبیات» در کتابخانە ی ایرانی های شهر هانوفر آلمان ٣٠/٠٧/٢٠٢٠

  | 04.08.2020

با همدیگر در هانوفر

یانون هانوفر و "کار گروهی با همدیگر"

افرادی که دارای "معلولیت" هستند، این امکان را به جامعه می دهند که به امور ظاهرا عادی از منظر دیگری نگاه کنند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 28.07.2020

No To Executionنه به اعدام

تظاهرات ایرانیان در هانوفر برای لغو قانون مجازات اعدام

تظاهرات ایرانیان در هانوفر برای لغو مجازات اعدام در 10 ژوئیه 2020 و اعلام همبستگی با دو زن زندانی در ایران؛ زینب جلالیان و سهیلا حجاب.

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 16.07.2020

بە دعوت کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠جولای ٢٠٢٠آکسیونی در اعتراض بە صدور حکم اعدام

بە دعوت کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠جولای ٢٠٢٠آکسیونی در اعتراض بە صدور حکم اعدام از سوی ج.ا.ا در مورد شرکت کنندگان تظاهرات آبان ماە ٩٨ در شهر هانوفر آلمان برگزار گردید

  | 16.07.2020

سخن رانی خانم سرور صاحبی

سخن رانی خانم سرور صاحبی باعنوان «خشونت و تجاوزجنسی بر کودکان» در کتابخانەی ایرانی های شهر هانوفر آلمان ٢٨/٥/٢٠٢٠

  | 16.07.2020

سخن رانی دکتر اسعد رشیدی در بارەی « نگاهی بە مفهوم زیبایی شناختی» در کتابخانەی ایرانی های شهر هانوفر

سخن رانی دکتر اسعد رشیدی در بارەی « نگاهی بە مفهوم زیبایی شناختی» در کتابخانەی ایرانی های شهر هانوفر آلمان ٢٥/٠٦.٢٠٢٠

  | 16.07.2020

از سرگیری فعالیتهای فرهنگی

تئاتر گلوکزه با " گیاهان بدون مرز" از شمال شهر حرکت می کند

یک تئاتر خیابانی رنگارنگ در ژوئن 2020 در باغ گئورگین.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 29.06.2020

1 2 3 4 5 6 7 8

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover