Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Neqşeya çandê ya bajar çi ye?

Neqşeya bajêr ya çandê pireke bo destgehên çandê yên bajar û kargehên çandê yên prîvat. Xwe agahbikin li ser pêşkêşên çandî yên pirrawe li Hannoverê, weke mînak, mûze, pirtûkxane û malên wextê vala! Xwe torebikin bi xelkên, ko tevgerên we yên çandî hevdiweşînin û piştdigirin - bi alîkeran re û bi destgehan, toreyan û hînbûna berdewam re!

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover