Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

بلوز زمستانی

در ژانویه

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 10.01.2022

برای اکثر مردم، ژانویه دقیقاً ماه مورد علاقه آنها نیست. اگر برف می آید، اگر برای بسیاری از مردم "خیلی سفید" است، اگر اینطور نیست، باران و طوفان است که باعث ناراحتی می شود.

با این حال، خلق و خوی بد ضروری نیست. زیرا ژانویه مانند هر ماه دیگر جذابیت های بسیار خاص خود را دارد.

welt-in-hannover.de برای شما به آرشیو تصاویر رفته و چند تصویر طنز از روزهای ژانویه یک سال را به نمایش گذاشته است..

p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg p1210005.jpg

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover