Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Amnesty International Logo

25.01. | 19:00 ساعت

Pressefreiheit in Afghanistan

آزادی مطبوعات در افغانستان

واقعاً از زمانی که طالبان به قدرت رسیده اند، چه چیزی تغییر کرده است؟

با مهسا طایی نویسنده و روزنامه نگار افغان و تیلمان اشمالزرید، کارشناس امور افغانستان در سازمان عفو ​​بین الملل.

Kosten

رایگان/ با ثبت نام

Adresse

پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001، مهسا طایی نویسنده و روزنامه‌نگار افغان به‌عنوان عضو مجلس مؤسسان و سردبیر سیاسی روزنامه‌های مختلف، از جمله سردبیر بزرگ‌ترین روزنامه، نقش مهمی در بازسازی افغانستان داشت. روزنامه افغانستان، پیمان دیلی. او تفسیر سیاسی روزانه را برای آنها نوشت که در آن فساد و سوء استفاده از قدرت توسط نخبگان افغان را محکوم کرد. این روزنامه در نهایت توسط رئیس جمهور وقت کرزی توقیف شد و مهسا طایی مجبور شد در سال 2009 با خانواده اش به آلمان تبعید شود.

از آن زمان او از اینجا برای یک افغانستان آزاد و دموکراتیک می جنگد. به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اوت 2021 برای آنها فقط یک شوک نبود. همراه با او و تیلمان اشمالزرید، کارشناس امور افغانستان در عفو بین الملل، برگزارکنندگان می خواهند درباره آزادی مطبوعات در افغانستان - قبل و بعد از قدرت گرفتن طالبان - صحبت کنند. چرا که چه کسی بهتر از مهسا طایی گزارش دهد که آیا آزادی مطبوعات در افغانستان وجود داشته یا تا چه اندازه و وضعیت سیاسی تغییر یافته اکنون چه معنایی برای خبرنگاران دارد.

Amnesty International,سازمان عفو بین الملل

شرکت در آن رایگان است. ثبت نام در Opinion Freedom@amnesty-hannover.de الزامی است و امکان پذیر است. لینک رویدادها را به موقع قبل از رویداد دریافت خواهید کرد.

Meinungsfreiheit@amnesty-hannover.de.اینجا

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover