Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Fotoserie

یک هفته پیش ناگهان آنجا بود-مجسمه ای به ارتفاع شش متر به شکل انسان در پشت تالار شهر هانوفر. اما بازوها، پاها، سر و تنه این اوولیت از ماهیچه ها ، استخوان ها ، پوست و مو تشکیل نمی شود. از آنجا که کار هنرمند اکشن ها آ شولت از کلن از تخته های رایانه ای استفاده شده، ضبط کننده های ویدیویی برداشته شده و حتی یک کامپیوتر شطرنج قدیمی تشکیل شده است. این نشان می دهد که خانوارهای آلمانی هر 72 ثانیه چقدر وسایل برقی هدر می دهند.

این نصب تا ابتدای هفته آینده ، یعنی تا 12 اکتبر 2021 برای دیدار موجود است..

p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg p1320767dfhhhgfg10.jpg

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover