Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Sprachenvielfalt

ویدیوهای توضیحی درباره کرونا تاکنون به 14 زبان

چرا واکسیناسیون بسیار مهم است

همراه با سازمان های دیگر، شورای پناهندگان نیدرزاکسن فیلم هایی را درباره کمپین واکسیناسیون کرونا به زبان های مختلف منتشر کرده است.

Videos zur Corona-Impfkampagne

22.07.2021

همچنین می توانید ترجمه مهمترین پرسشها و توضیحات را به زبانهای مربوطه بخوانید. تاکنون ویدیوهایی به زبانهای آلبانیایی، عربی، بوسنیایی / صربی / کرواتی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، کردی، فارسی، روسی، اسپانیایی، توئی، تیگرینیا، گرجی، سومالی وجود دارد

بزودی زبانهای بیشتری همراه می شود.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover