Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Ferienangebot

ارائه ی تعطیلات رایگان

"ماجراجویی بچه ها را همبسته می کند - هفته تعطیلات رنگارنگ در نیدرزاکسن"

از 23-27 آگوست 2021 ، ال.ب.اس نیدرزاکسن، با همکاری دفاتر هماهنگی "ادغام در ورزش و از طریق آن" ، یک پیشنهاد رایگان برای تعطیلات ارائه می دهد.

22.07.2021

"ماجراجویی بچه ها را همبسته می کند - هفته تعطیلات رنگارنگ در نیدرزاکسن".

این پیشنهاد برای کودکان 6-12 ساله است. در یک داستان هیجان انگیز شکار گنج ، جلسات آنلاین با معماها و کارهای ورزشی در طبیعت ترکیب شده است تا کودکان از سراسر نیدرزاکسن بتوانند در آن شرکت کنند. سرگرمی، ورزش و تبادل نظر فراوان در انتظار جوان گنج یاب است!

ثبت نام تا 13 آگوست امکان پذیر است. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد هفته تعطیلات (از جمله فرم ثبت نام و نامه والدین چند زبانه) در اینجا کسب کنید

Homepage der KSG. اینجا

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover