Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Bildungskonferenz_Symbolbild_Hände halten Tablet mit Screenshot

کنفرانس آموزش دیجیتال در تاریخ 15 ژوئیه ،ساعت 10 ـ 15

اکنون ثبت نام کنید!

"فرصتها و چالشهای آموزش دیجیتال برای مهاجران و پناهنجویان

kargah e. V. / AWO Region Hannover e.V. کارگاه و آوو ی هانوفر شما را به این کنفرانس دعوت می کنند

05.07.2021

در طی همه گیر شدن کرونا، موضوع دیجیتالی شدن در آموزش بزرگسالان جنبش زیادی ایجاد کرد. از دید دست اندکاران اجتماعی، در آینده به رقمی سازی کلیه فرایندهای آموزشی اهمیت بیشتری داده می شود. در عین حال ، تجربه قبلی در زمینه آموزش دیجیتال نشان می دهد که این قالب برای بسیاری از مهاجران و پناهجویان با محدودیت ها و مشکلات زیادی همراه است

این امر به نیاز قابل توجهی برای مبادله و تأمل در مورد مزایا و معایب آموزش دیجیتالی برای مهاجران و پناهجویان منجر می شود

هدف این کنفرانس تأمل در تجارب قبلی و ایجاد تعادل موقت است. ما می خواهیم در مورد چشم انداز آموزش دیجیتال و راه حل های ممکن برای از بین بردن مشکلات موجود بحث کنیم...

در این راستا باید این پرسش ها پاسخ بیابد.

معلمان و دانش آموزان تاکنون چه تجربه خاصی با آموزش دیجیتال در طی همه گیر شدن کرونا داشته اند؟

دیجیتالی شدن تدریس چه خطراتی را به همراه دارد؟

برای موفقیت این گروه هدف در آموزش دیجیتال چه زیرساخت هایی باید وجود داشته باشد؟چه فرصت های جدیدی با آموزش دیجیتال همراه است؟

عواقب دیجیتالی شدن تدریس برای فرصت های آموزشی برای مهاجران و پناهجویان چیست؟

در قسمت دوم این رویداد ، سه گروه کاری با موضوعات زیر برگزار می شود:

گروه کاری 1: نتیجه گیری از تجربیات قبلی معلمان و دانش آموزان با آموزش دیجیتال در طی همه گیری کرونا

گروه کاری 2: خطرات تقسیم و محرومیت و همچنین پیامدهای مورد انتظار آموزش دیجیتال برای پیشنهادات آموزشی برای مهاجران و پناهجویان

گروه کاری 3: فرصت های جدید برای آموزش دیجیتال و زیرساخت های لازم به طوری که دروس مربوط به مهاجران و پناهجویان به خوبی کار کند

ثبت نام تا 12 ژوئیه 2021 لازم است. لطفاً به آدرس زیر وارد شوید:

اینجا میل کنید Anja.Lutz@kargah.de

لطفا گروه کاری مورد نظر را نیز ذکر کنید

اطلاعات دسترسی به کنفرانس در اینجا است. hier.
کد شناسایی: 636357

کنفرانس آموزشی بخشی از پروژه آلیوم "ما در هانوفر زندگی می کنیم - یک ارتباط رنگارنگ" با همکاری پایتخت ایالت است

ALBuM-Projekts „Wir leben in Hannover – eine bunte Verbindung“
AWO Region Hannover e.V.

بودجه سرمایه گذاری شده توسط پایتخت ایالت نیدرزاکسن؛هانوفر

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover