Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
WhatsApp pink

توانمند سازی برای زنان | تحت تعقیب: زن آفریقایی

گروه WhatsApp برای زنان

"اوفو" گروه واتس آپ را برای زنان پناهنده انگلیسی زبان ، به ویژه برای زنانی که از کشورهای آفریقایی می آیند ، اداره می کند.این انجمن به دنبال یک زن آفریقایی است که به زبانهای آلمانی و انگلیسی صحبت کند و ارتباط خوبی با زنان پناهنده آفریقایی داشته باشد، که به آنها کمک می کند از این گروه مراقبت کنند و اطلاعات مربوط به سلامتی را در گروه واتس آپ به زبان انگلیسی قرار دهند. او در ازای کمک هزینه خود را دریافت خواهد کرد.

تماس اینجا: maryam.mohammadi@uf-hannover.de

15.06.2021

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover