Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
IIk antirassismus

29.06. | 10ساعت

Zusammenleben in Vielfalt

همزیستی در تنوع

سری کاگروه ها

پروژه جدید همزیستی در تنوع آغاز خوبی داشت. اجزای مختلف پروژه از قبل در حال جابجایی هستند. بسیاری از تجربیات نژادپرستی روزمره از طریق مکالمات شخصی برای ما به ارمغان می آورد. برخی از شرکت کنندگان در این پروژه در حال ساخت فیلم درباره تجربیات خود هستند. اولین کارگاه مبارزه با نژادپرستی و توانمندسازی در تاریخ 28 مه با مربی باتجربه سابرینا رحیمی برگزار شد. این کارگروه کاملاً رزرو شده بود و واکنش ها دائماً مثبت بودند.

از طریق تبادل محافظت شده و نامگذاری انواع نژادپرستی در بسیاری از مناطق ، کاملاً مشخص شد که بسیاری از ما هر روز چه بسا مورد تبعیض قرار می گیریم.

Kosten

اطلاعات مورد نیاز بصورت رایگان / ثبت نام در متن موجود است

Adresse

این کارگروه ها به طور صریح برای افرادی که تحت تأثیر تبعیض نژادی قرار دارند و فاقد گذرنامه آلمان هستند، انجام می شود. شرکت رایگان است

ثبت نام اینجا شخصی یا تماس : ziv@iik-hannover.de, تلفن: (0511) 44 04 84

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover