Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
IIk antirassismus

23.06. | 17:30 ساعت

Zusammenleben in Vielfalt

همزیستی در تنوع

مجموعه کارگروه ها

پروژه جدید همزیستی در تنوع آغاز خوبی داشت. اجزای مختلف پروژه از قبل در حال جابجایی هستند. بسیاری از تجربیات نژادپرستی روزمره از طریق مکالمات شخصی برای ما به ارمغان می آورد. برخی از شرکت کنندگان در این پروژه در حال ساخت فیلم درباره تجربیات خود هستند. اولین کارگروه مبارزه با نژادپرستی و توانمندسازی در تاریخ 28 مه با مربی باتجربه سابرینا رحیمی برگزار شد. این کارگروه کامل رزرو شده بود و واکنشها دائماً مثبت بودند.

از طریق تبادل محافظت شده و نامگذاری انواع نژادپرستی در بسیاری از مناطق ، کاملاً مشخص شد که بسیاری از ما هر روز به طور گسترده و گسترده مورد تبعیض قرار می گیریم.

اطلاعات مورد نیاز بصورت رایگان / ثبت نام در متن موجود است

Kosten

رایگان/ با ثبت نام

Adresse

.

اگر شرایط اجازه دهد، شرکت کنندگان می توانند به صورت حضوری در کارگروه بعدی 23 ژوئن دیدار کنند.

این کارگروهها به طور صریح برای افرادی که تحت تأثیر تبعیض نژادی قرار دارند و فاقد گذرنامه آلمان هستند، انجام می شود. شرکت رایگان است.

ziv@iik-hannover.deثبت نام از طریق تلفن ، شخصاً یا از طریق ایمیل به

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover