Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Palästina, Gaza

فرجام در هانوفر

موقعیت ابتکار فلسطین هانوفر

طرح ابتکاری فلسطین هانوفر درباره درخواست "برای یک همبستگی محترمانه" از 18 ، 21 مه اظهار نظر کرد

  فلسطین آبتکار | 25.05.2021

طرح ابتکاری فلسطین هانوفر از فراخوان "برای یک همبستگی احترام آمیز" - به مناسبت شیوع خشونت در "سرزمین مقدس" - به عنوان نمادی مهم از شهروندان آلمانی با مذاهب و ریشه های مختلف برای انسجام در جامعه ما استقبال می کند. وی با تقسیم جامعه ما بر اساس گروه ها و قومیت های مذهبی مخالف است ، که این امر توأم با نفرت از فلسطینیان ، اسلام هراسی و یهود ستیزی است و خواستار آن است که همه افراد جامعه حق تحمل و درک متقابل را داشته باشند. ما خوشحالیم که این درخواست علاوه بر یهود ستیزی ، انواع دیگر دشمنی های مربوط به گروه را نیز محکوم می کند.

در عین حال، اگر اکثریت شهروندان ، در رد قاطعانه یهودستیزی ، توسط طرف های ذی نفع مجبور به همبستگی بدون قید و شرط با سیاست های دولت های اسرائیل شوند، آن را رد می کنیم. رد ما از هر نوع تحقیر، تبعیض و سلب حقوق مردم در اینجا اعمال می شود

پس از آتش بس ، بررسی علل درگیری دهه های متمادی مهم است که از سال 1948 با NAKBA آغاز شد ، یعنی اخراج بسیاری از فلسطینیان از شهرها و روستاهای آنها که منجر به مهر و موم شدن غزه نیز شد. همانطور که امروز سیاست آوارگی همچنان ادامه دارد ، مصادره زمین و تبعیض در مناطق اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس شرقی است. ابتدا باید موضوع مذاکره شود. بنابراین اگر اعتراض موجه فلسطین به صراحت به عنوان یک ضد یهودی توهین شود و در عوض از دولت اسرائیل حمایت بی قید و شرط خواسته شود ، آن را رد می کنیم

مذاکرات "در یک سطح برابر" ، پایان دادن به اشغال و سیاست تبعیض و سرکوب و همچنین حقوق برابر برای همه مردم در حوزه نفوذ اسرائیل فقط برای امکان همزیستی مساوی و مسالمت آمیز یهودیان و فلسطینی ها بین مدیترانه و اردن.

دیپلماسی بین المللی، که سالها راضی بوده است که آن را به فرجام خواهی و مداخله در همه موارد نقض حقوق بین الملل واگذار می کند، اکنون پس از نابودی و مرگ صدها نفر، باید به طور فعال فرآیند درک را به حرکت درآورد.

از این نظر، کل جمعیت ما باید بر دولت آلمان نیز تأثیر بگذارند.

آسترید ورتمن - داگمار لمبک - رائف حسین

WortmannA@t-online.de dagile@t-online.de raif@raif-hussein.de

www.palaestina-initiative.de

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover