Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
dan chau lam

منحصر به فرد. گوناگون

"داروی تلخ"


انتقاد من از این رویداد
"WIR 2.0 منحصر به فرد. گوناگون »در 17 مه 2021.

  Dang Chau Lam | 20.05.2021

دنگ چائو لام؛ مدیر مرگز ویتنام هانوفر Vietnamzentrums Hannover e.V.
و در هیئت مدیره ی شبکه ی میزو MiSO-Netzwerk Hannover e.V.


اختلاف، انتقاد و استدلال در روند دموکراتیک کاملاً طبیعی و ضروری است. من فقط از این اتفاق ناخشنود مایوس شدم.. نمایندگان انجمن مهاجران نتوانستند حرفی برای گفتن داشته باشند. همانطور که تاتیانا چپورنی، مدیر انجمن تولستوی در هیئت مدیره میزو خاطرنشان کرد: "تاکنون فقط نمایندگان پایتخت ایالت در اینجا صحبت کرده اند. من آن را متنوع نمی گویم! ". از قضا مردم در این مراسم در مورد تنوع در شهر مهاجرتی هانوفر صحبت می کنند.

انجمن تولستویVerein Tolstoi,

در 30 تا 40 سال گذشته MSO / MO کارهای متنوع خود را برای جامعه ، برای پیشرفت مثبت تاریخ شهر هانوفر (یکپارچه ، اجتماعی ، فرهنگی ، علیه نژادپرستی ...) انجام داده اند. در این رویداد "WIR 2.0" از آنها نام برده نشد ، از مهاجران غفلت می شود.

سالهاست که بسیار تلخ یاد گرفته ایم که MSO / MO به عنوان "گلهای تزئینی" برای رویدادها "تزئین شده" است. مردم دوست دارند درباره مهاجران و نه با مهاجران صحبت کنند.

تنوع زنده - تقویت تنوع: متأسفانه، در سالهای اخیر شاهد افزایش گسترده تبعیضهای ناشی از نژاد در کار و زندگی روزمره بوده ایم. افراد به دلیل نام ، ظاهر "غیر آلمانی" یا مذهبشان در برنامه ها نادیده گرفته می شوند یا به آنها آپارتمان داده نمی شود. افراد با چندین وابستگی (به عنوان مثال زنان با سابقه مهاجرت، مسلمان، لزبین) به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند و نیاز به حمایت ویژه دارند.

ما طرفدار همزیستی مسالمت آمیز هستیم. شالوده همزیستی ما در جامعه مهاجرت ، قانون اساسی است. مشارکت برابر مردم با سابقه مهاجرت در زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی پیش شرط اصلی تقویت مشترک دموکراسی است. اگر ما در این مورد صحبت نکنیم ، چه کسی باید به جای ما صحبت کند؟

در حال حاضر یک مبارزات انتخاباتی وجود دارد. طرفین وعده های زیادی می دهند. تجربه نشان می دهد که مهاجران * MSO / MO غالباً برای منافع خود به عنوان "حقوقی" عمل می کنند.

من مایلم که انجمن مهاحران شبکه ی میزو، گفتگوی آزاد با سازمان دهنده داشته باشد، و در مورد همه مسائل مهاجران با شهر هانوفر صحبت کند - برای یک همکاری خوب: انتقادی، سازنده، صادقانه با یکدیگر، به نفع مردم، باشد. یک داروی تلخ، اما به ما کمک می کند تا به عنوان مستقل، غیرحزبی، بین فرهنگی کار کنیم. دنگ چائو لام

اطلاعات بیشتر در مورد رویداد 'WIR 2.0 - منحصر به فرد. گوناگون ': "Zwischenruf" von Wolfgang Becker

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover