Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
No Rassisme

نظرات

"تفسیر اندیشه های نژادپرستی"

افکار تکمیلی درباره مقاله ی "هیچ کس نمی خواهد میهن خود را بدون دلایل جدی و فقط برای سرگرمی ترک کند." از م. پویا اسلامی

  Nina Iacovozziنینا لاکووزی | 18.05.2021

Hier der Link zum Text von M. Puya Eslami.

من فکر می کنم ارتباط بین تلاش مادی و نژادپرستی نشان داده شده یک فکر جالب است، اما همه در آلمان ثروتمند نیستند. بسیاری زندگی عادی دارند، اما ابتدا باید از پس زندگی خود برآیند و این خود باعث نژادپرستی نمی شود.

برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید: من نمی خواهم فقر و تجربیات آسیب زایی را که بسیاری از پناهجویانن در وطن خود داشته اند، کم اهمیت جلوه دهم، اما این هنوز به این معنا نیست که عدالت اجتماعی در آلمان یا سایر کشورهای اروپایی امری بدیهی است.

کلید واژه: کمبود آپارتمان با قیمت مناسب، شرکت های املاک و مستغلات و سودای سودجویانه آنها. برای بسیاری از افراد ، حتی در این کشور، سقف ایمن و مقرون به صرفه بالای سر آنها دیگر امری مسلم نیست. کمبود مسکن برای همه یک مشکل است و اگر دانشجوی احتمالی اهل برمرهاون جای خود را به پناهنده سوری ندهد زیرا ابتدا به دنبال مکانی برای اقامت برای خود است، علت نژادپرستی نیست ، بلکه توزیع اجتماعی ثروت است. همه ما بدون توجه به اینکه از کجا آمده ایم و تاکنون چه سرنوشت شخصی داشته ایم ، به سقف بالای سر خود احتیاج داریم.

من خودم دختر کارگر مهمان سابق ایتالیا هستم و نمی خواهم مسئله نژادپرستی را کم اهمیت جلوه دهم. اما من هنوز برایم دشوار است، به عنوان مثال ، در مورد بازار مسکن، حرکت در نوعی "تفکر جبرانی" ، یعنی تمرکز بر ایجاد تعادل برای کسانی که در خانه خود بدتر شده اند نسبت به مردم در اینجا ، و تمایل مشکوک به وجود امن را به عنوان علاقه خاص مهاجران در نظر می گیرند. زیرا سقف ایمن بالای سر شما یک نیاز اساسی است که ما با همه افراد دیگر مشترک هستیم.

روشن بودن این امر مهم است، زیرا فقط از این طریق می توان به عنوان یک جامعه به عنوان یک اکثریت درجامعه، صلح اجتماعی را تضمین کرد، برای عدالت تلاش کرد و از این طریق به طور سازنده از نژادپرستی جلوگیری کرد. و من فکر می کنم که در یک دموکراسی ، هرکدام از ما مسئولیت این امر را داریم ، صرف نظر از اینکه از کجا آمده ایم. هنگامی که شرکت های بزرگ (املاک و مستغلات) قدرت زیادی بر سرنوشت های فردی انسان دارند ، به این دلیل است که خود را سازمان می دهند - برخلاف سایر افراد جامعه.

و برابری بین فرهنگی مشارکت اجتماعی - که اغلب در "لیپ" ذکر شده است - برای من به معنای تفکر و عملکرد اجتماعی بیشتر به عنوان یک شهروند سیاسی دقیقاً در چنین مکان هایی است

در مصاحبه ای درباره نژادپرستی ، نویسنده ماکس چولک، با اشاره به تونی موریسون، فمینیست، دو جنبه جالب را بیان کرد:

"یکی از کارکردهای اصلی نژادپرستی حواس پرتی است." (حواس پرتی از سایر موضوعات مرتبط با جامعه. ایجاد گروه های حاشیه ای نیز با پرسیدن سوالات یکسان و مکرر و توضیح دادن موارد مشابه مو ثر است.).

این نه برای خیریه است، نه برای پذیرش صمیمی، استقبال بیشتر و تبعیض کمتر (یا نه فقط)، بلکه بیشتر این پرسش است: "چگونه این دموکراسی کثرت می تواند خود را چنان دفاعی کند که پایدار بماند؟"

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover