Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Corona_Welt_Atemmaske

اطلاعاتی درباره آزمایش کووید 19 + به 8 زبان

Youtube-Videos ویدئوی یوتیوب

اطلاعات مربوط به قوانین کلی واکسیناسیون کرونا به زبان های زیر:

آلمانی، لهستانی، کردی، رومانیایی، ترکی، روسی، عربی، فارسی / دری.

17.05.2021

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover