Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
racism_is_not_patriotism_symbolbild

هیچ کس نمی خواهد میهن خود را بدون دلایل جدی و فقط برای سرگرمی ترک کند

امروزه ارتباط بین افراد در جهان آسان، و جهان گسترده بسیار كوچك و نزدیك شده است. میلیون ها نفر میهن خود را ترک کرده اند تا زندگی بهتر و آرام تری را در جاهای دیگر آغاز کنند. اما در ابتدای راه، پناهجو با برخی مشکلات جدید روبرو می شود. با بیگانه هراسی و نژادپرستی. سخت ترین واقعیت این است که افرادی که باعث شده اند او ترک میهن کند، جدی ترین مخالفان او هستند

برای نمونه: در وطن یک عراقی، افغانی یا سوری، جنگ برای مدت طولانی ادامه داشته و این - از فقر موجود - حتی شرایط فقیرتر ایجاد کرد. اگر چنین شخصی به نحوی موفق شود از آنجا به خارج از کشور برود و تقاضای پناهندگی کند، اولین مخالفان او فرزندان و نوادگان همان افرادی هستند که باعث بدبختی وی شده اند...

شاید تا 20 سال پیش بهانه ای برای سرزنش غریبه ها و مجرم خواندن آنها راحت به هم بافته می شد. در آن زمان جهان یک دهکده جهانی نبود زیرا ارتباطات جهانی از طریق اینترنت هنوز به خوبی توسعه نیافته بود

اما امروز هر زنی می داند که به بسیاری از زنان دیگر در این جهان بدتر می گذرد و به همبستگی زنان آزاده ی غربی احتیاج دارند. اگر آفریقایی ها و آسیایی ها یا افراد دیگر از کشورهای فقیرتر می خواهند به اروپا یا کشورهای ثروتمند دیگر مهاجرت کنند، به این دلیل است که آنها می دانند چند صد سال است که کشورهایشان توسط کشورهای ثروتمند فعلی غارت شده است. امروزه مردم این مسئله را با استفاده از رسانه به راحتی درک می کنند. اگر بتوانند زندگی بهتری در کشورهای ثروتمند داشته باشند، پس چرا او باید در کشور خود بماند و در فقر غیرقابل تحمل به زندگی خود ادامه دهد

.در حال حاضر بیش از 60 میلیون پناهجو در سراسر جهان وجود دارد، افرادی که به هر دلیلی مجبور به ترک میهن خود شده اند. و الیته دلایل این امر در ثروت اندوزی و طمع بسیاری از نژادپرستان امروز نهفته است..

امروزه دقیقاً همان افرادی که دست به سرقت زدند، نژادپرستانی هستند که علیه پناهجویان و سایر مهاجران فعال شده اندد. به نظر من که همه آنها از تصفیه حساب می ترسند، می ترسند که سرانجام از آنها خواسته شود که بدهی هایشان را پرداخت کنند. تمام شعارها و برنامه های نژادپرستانه برای مردم عادی را فرزندان همان چپاولگرانی استفاده می کنند که هنوز نمی خواهند از طمع خود دست بکشند.

چراکه آنها نمی خواهند بپذیرند که خودشان دلیل فقر دیگران هستند، بنابراین همیشه سعی می کنند بیگانه هراسی و نژادپرستی را در شرایط سخت تقویت کنند تا بتوانند بار دیگر تقصیر را به گردن دیگران بیندازند.

نژادپرستی یک بیماری بدخیم است که می تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. به همین دلیل باید این جنون به پایان برسد تا سرانجام نسل های جدید بتوانند در جهانی آرام تر و در مسالمت زندگی کنند.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover