Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Straßenschild ändern

Коментар

Централен градивен елемент на анти-расизма

По темата: "Нов спор за имената на улиците: ще бъде ли преименуван на улица "Валдерзеещрасе"?

  Dang Chau Lam | 12.12.2020

Беше си спомни, че в началото на 90-те години, Карл-Петер-Плац в южния град е преименуван на Берта фон Сътнер. През 1935 г. нацистите издигнали паметник в Карл-Петерс-плац, който не е даден табела в памет на жертвите на колониалните престъпни петери до 1988. Колониализмът и расизма са тясно свързани. Колониалното чуждестранно управление – включително германското колониално управление над части на Африка, Китай и Океания – е оправдано от расистка идеология.

Публиката се колебае да се изправи срещу колониалното минало. Става ясно, че има големи свободни места в областта на историята и миграционните изследвания, както и в политиката на паметта. По този начин рядко се срещат образователни оферти и образователни кампании по тази част от германската история.

В публичната сфера целта е да се проучи и историческото развитие на расизма, което е използвано от колониалните сили като легитимиране на експлоатацията, експулсирането и убийството на колонизиралите се хора. Информация и възможности за справяне с робството, колониализъм, имиграционни истории ... трябва да бъдат финансирани публично. За критичен, многостранен преглед на колониалното наследство, със систематичното зарожване на хората, е централен градивен елемент на ефективна антирасистка политика.

(От форума на читателите на HAZ, публикуван на чет. 10.12.2020 г.)

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover