Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Artikel weiterer Autor*innen

Teelichte_Trauer_Symbolbild

!!دیگر ساکت نباش "

زن کشی در ترکیه - ضبط دیجیتال برای روز جهانی زن

در یک مصاحبه ضبط شده، ما بینشی در مورد زن کشی در ترکیه خواهیم گرفت، که به گفته فیلمبردار اکبابا، به ابعاد تکان دهنده ای رسیده است.

  کارگاه/ لاروزا | 04.03.2021

Ruhige Innenschau_Symbolbild

درنگ

چه چیزی می توانیم ازاین ویروس یاد بگیریم؟

در مورد تغییر دیدگاه و بررسی جنبه های مثبت این زمان چطور؟ از زندگی دوران یک ویروس همه گیر چه چیزی می توان یاد گرفت؟

  Jane Issaجین عیسا | 10.02.2021

Sprechen und Denken

اندیشه ها

جهان پس از کرونا چگونه خواهد بود؟

  Juan Munoz Razaخوئان مونوز راضا | 02.02.2021

IQ Projekt-Plakat

روند یه رسمیت شناختن/ قسمت 3

مهتاب؛"کاش روزی بتوانم تأثیر مثبتی در زندگی دیگران داشته باشم."

سه زن جوان شجاع تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

  تیم تحریریه Welt-in-Hannover | دسامبر 2020 | 21.12.2020

IQ Projekt-Plakat

روند به رسمیت شناختن/ قسمت2

- گابریلا؛ با وجود تحصیل، هیچ شغل خوبی برای مدت طولانی یافت نمی شود

سه زن جوان و شجاع تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

  تیم تحریریه Welt-in-Hannover | دسامبر 2020 | 17.12.2020

IQ Projekt-Plakat

روند به رسمیت شناختن/ قسمت1

حنان؛ راهی طاقت فرسا که صبر زیادی می طلبد

سه زن جوان شجاع تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

  تیم تحریریه Welt-in-Hannover | دسامبر 2020 | 14.12.2020

Kommunalwahl

انتخابات محلی2021

"مهاجران بیشتر در شورای شهر!"


شبکه میزو خواستار انتخابات محلی در سال 2021 است

  MiSO e. V. میزو | 07.12.2020

miSO Plenum

بیانیه مطبوعاتی

میزو؛"تاکنون احساس نمایندگی مناسب نداریم

حق نامزدی برای نامزدهای هیئت مشورتی سالمندان

  MiSO e. V. مبزو | 19.11.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover