Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Artikel weiterer Autor*innen

Ruhige Innenschau_Symbolbild

درنگ

چه چیزی می توانیم ازاین ویروس یاد بگیریم؟

در مورد تغییر دیدگاه و بررسی جنبه های مثبت این زمان چطور؟ از زندگی دوران یک ویروس همه گیر چه چیزی می توان یاد گرفت؟

  Jane Issaجین عیسا | 10.02.2021

Sprechen und Denken

اندیشه ها

جهان پس از کرونا چگونه خواهد بود؟

  Juan Munoz Razaخوئان مونوز راضا | 02.02.2021

IQ Projekt-Plakat

روند یه رسمیت شناختن/ قسمت 3

مهتاب؛"کاش روزی بتوانم تأثیر مثبتی در زندگی دیگران داشته باشم."

سه زن جوان شجاع تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

  تیم تحریریه Welt-in-Hannover | دسامبر 2020 | 21.12.2020

IQ Projekt-Plakat

روند به رسمیت شناختن/ قسمت2

- گابریلا؛ با وجود تحصیل، هیچ شغل خوبی برای مدت طولانی یافت نمی شود

سه زن جوان و شجاع تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

  تیم تحریریه Welt-in-Hannover | دسامبر 2020 | 17.12.2020

IQ Projekt-Plakat

روند به رسمیت شناختن/ قسمت1

حنان؛ راهی طاقت فرسا که صبر زیادی می طلبد

سه زن جوان شجاع تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

  تیم تحریریه Welt-in-Hannover | دسامبر 2020 | 14.12.2020

Kommunalwahl

انتخابات محلی2021

"مهاجران بیشتر در شورای شهر!"


شبکه میزو خواستار انتخابات محلی در سال 2021 است

  MiSO e. V. میزو | 07.12.2020

miSO Plenum

بیانیه مطبوعاتی

میزو؛"تاکنون احساس نمایندگی مناسب نداریم

حق نامزدی برای نامزدهای هیئت مشورتی سالمندان

  MiSO e. V. مبزو | 19.11.2020

١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو مجازات اعدام

با فراخوان کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو مجازات اعدام، آکسیونی اعتراضی با شعار«نە بە اعدام »درشهر هانوفر آلمان برگزار گردید. ١٠/١٠/٢٠٢٠

  | 16.10.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover