Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Rundfunkرادیو

کارگروه ساموفا در رادیو فلورا"صدا ی کسانی باشیم که در غیر این صورت شنیده نمی شوند."

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 25.10.2020

در اکتبر سال 2020 دختران و پسران علاقه مند توانستند از برنامه ریزی و تولید برنامه رادیویی "رنگین کمان در هوا" بینشی کسب کردند. رادیو فلورا که یکی از اعضای میزو است، آموزش و محیط کار را فراهم می کند.
رادیو فلورا را گوش کنید رادیو فلورا

اینجا گوش کنید: Radio-Flora

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover