Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Artikel von Wolfgang Becker

Samofa Dialogkonferenz

Samo.fa – Dialogkonferenz

"همه باید این شانس را داشته باشند که بتوانند به اینجا برسند"

در هفتمین سال پروژه پناهجویان با بودجه فدرال، کنفرانس گفتگوی محلی دیگری در هانوفر. عنوان: 2022دوباره گریز و اخراج".

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 27.06.2022

K1600_211022_Gruppenbild_MiSO-Plenum

ده سال میزو

"یک صدای تاثیرگذار و مطمئن"

شبکه مهاجران "میزو" در جامعه شهری لنگر انداخته است. توسط شورای و اداره پایتخت ایالتی به عنوان "شریک همکاری قابل اعتماد" ارزش گذاری شده است.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 03.05.2022

10.04.2022_Anti-Putin-Protest

جنگ اوکراین

هانوفر رژه روسها را متوقف می کند

اینگونه بود که روزنامه ی "نو پرسه" رویدادهای یکشنبه گذشته را پس از آن تیتر کرد. اعتراض به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین در روز 10 مارس بر مرکز شهر غالب شد.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 11.04.2022

Ausstellungseröffnung

IIKنمایشگاه

اظهارات جسورانه در مورد نژادپرستی روزمره


ورنیساژ "زندگی با هم در تنوع" در 6 آوریل 2022 در تالار جدید شهر: شهردار توماس هرمان و حدود 30 نفر از علاقمندان به سالن شهروندان آمدند. عکس با لیپی مهجبین احمد مدیر "ای.ای.کا"

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 08.04.2022

Aegidienkirche_blau-gelb beleuchtet_Kundgebung am 13.03.2022

جنگ در اوکراین

صلح برای اوکراین و جهان: "پوتین، بس کن!"

تظاهرات صلح عصر یکشنبه، 13 مارس 2022، در هانوور ایگیدیانکیرش. شرح برداشت ها و ویدئوی این رویداد.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | Martin Tönniesمارتین تونییز | 15.03.2022

Flagge Ukraine

پناهجویان اوکراینی

"کمک و حمایت برای ما یک امر مسلم و یک وظیفه است که بالاترین اولویت را دارد."

جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین قربانیان خود را می گیرد. نه تنها در میان مردمی که ازکشور بدلیل مرگ و نابودی گریخته اند.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 03.03.2022

Dang Chau Lam

هیئت اُمنای سالمندان

حرف بزن، تصمیم بگیر، به شکل دهی کمک کن

انتخابات سالمندان پایتخت ایالتی؛ هانوفر تا 23 فوریه برگزار می شود. مصاحبه با کاندیدای دانگ چاو لام.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 04.02.2022

WIR 2.0_Logo

WIR 2.0

طرح ادغام به زودی در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت

چیزی که ارزش انتظار را دارد. این می تواند شعار طرح یکپارچه سازی "ما2.0" هانوفر باشد. یک "هیئت امنا" باید مرحله اجرا را همراهی کند.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 19.01.2022

1 2 3 4 5 6

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover