Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

درخواست تغییر

"اعتصاب جهانی آب و هوایی" در هانوفر

#KeinGradWeiter
- تحت این شعار، "جمعه ها برای آینده" بار دیگر در 25 سپتامبر سال 2020 به خیابان ها آمد. تیم فیلم ما در هانوفر از کلیسای مسیح همراه بود..

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 26.09.2020

پیوند به پورتال وب جمعه ها برای آینده هانوفر:

https://fridaysforfuture-hannover.de/

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover