Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Artikel von Claudia Ermel

Claudia Ermel - Redaktion

Autorin
Kontakt: cermel@web.de

>>> Frühere Texte

Antirassismusbuch

نقد کتاب

کتاب ضد نژاد پرستی ... برای نو جوانان از 10 تا 17 سال

نژادپرستی چیست او از کجا آمده است؟ چرا وجود دارد؟ و مهمترین سوال از همه، چه کاری می توانم در مورد آن انجام دهم؟

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 08.10.2020

Mariwan Hussein

چهره

بهترین شاگرد زبان آلمانی بدون اقامت مطمئن

مریوان یکی از بهترین شاگردان کلاس زبان آلمانی در کارگاه است.با نمرات بالا، ولی با اقامت نا مشخص.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 05.08.2020

Kinder

Corona und Kinderکرونا و کودک

با فاصله نزدیک شوید

یک دفترچه برای مدارس ابتدایی نشان می دهد که چگونه "نزدیکی و فاصله" در بازی ها رعایت شدنی ست.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 11.07.2020

Faust TV Studio

روز جهانی پناهجویان

کارگاه با تلویزیون فاوست در پخش زنده و مستقیم


کارمندان eVV ، SUANA و Welt-in-Hannover.de برنامه های متنوعی را با شعار "ورود" اجرا کردند.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 21.06.2020

roter faden

Glosse

سرمایه ی فرهنگی کامل بدون فرهنگ

هانوفر بدون "خط قرمز" چیست؟ صرفه جویی در انتهای اشتباه قطعاً به برنامه پایتخت فرهنگی آسیب می رساند.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 16.05.2020

Frau Dr. Schelle-Wolff

مراسم

چرا "جهانشهر هانوفر" به همه ی ما مربوط است

روز جمعه 7 فوریه 2020 در خانه اوقات فراقت لیندن، راهکارهای مشترک مدیریت شهر هانوفر، سازمانهای مهاجرت و هنرآفرینان در این راستا ارائه شد.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 09.02.2020

Dela und Lydia

مصاحبه با دلا و لیدیا

چگونه یاری همسایگان همواره وسیع تر می گردد

یک جمع همسایگان در محله ریکلینگن مهاجران خودفعال را حمایت و یاری می کند. و اینگونه همزیستی همه ی فرهنگ ها را ارتقا می بخشد.

  Claudia Ermel کلودیا ارمل | 06.02.2020

LIP Alle mit Banner

Kommentar zum LIP

فرهنگ جدید بحث، رنگارنگ و چندزبانه می شود

مراسم آغازین لیپ 2.0 تمایلات و آرزوهای بسیاری بوجود آورد. اکنون ساختار جدبد
آغاز می شود..

  Claudia Ermelکلودیا ارمل | 20.01.2020

1 2 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover