Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

"طوفان صحنه ابتکار تئاتر" در حال حاضر مانند تقریبا همه نهادهای فرهنگی رایگان درگیر عواقب ناشی ازبحران کرونا ست. هانا لگاتیس برجسته ترین عضو این گروه است و در مورد خلق و خوی ، عدم پشتوانه از طرف کسانی که مسئول سیاست هستند - اما همچنین در مورد لحظات با اعتماد به نفس صحبت می کند.
لگاتیس از سال 1992 تا 2016 برای تلویزیون NDR کار می کرد. از سال 2012 تا 2018 وی همزمان با مجله مجله آسفالت در هانوفر بود که توسط افراد بی خانمان منتشر شد.
وب سایت ابتکار تئاتر Bühnensturm:

دز اینجا دنبال کنید:

https://www.kindertheaterhaus-hannover.de/

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover