Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Mahndacht

مراسم در کلیسای بازار

دلایل گُریز، شرایط کُریز و وضعیت پس از گُریز

تصاویری از هوشیاری برای روز جهانی پناهجویان در کلیسای بازار در هانوفر

  Martin Tönnies | 22.06.2020

"جنگ و خشونت، فقدان چشم انداز و فقر، تبعیض و آزار و اذیت، تجارت مواد اولیه و گرفتن زمین ، نابودی محیط زیست و تغییرات آب و هوا - زمین ناله می کند ، بشریت از هم پاشیده است. چرا؟ ما چه ارتباطی با آن داریم؟"
زمان طولانی برای MAHNDACHT برای روز جهانی پناهجویان در 20 ژوئن سال 2020 در Marktkirche Hannover. شورای پناهنجویان نیدرزاکسن ، انجمن ارتباطات بین فرهنگی ، مهاجرت و کار پناهندگان ، VEN ، Seebrücke و بسیاری دیگر در روز شنبه 20 ژوئن به همراه گروه های موسیقی Gohar و LautStark و همچنین یک گروه دلقک با هم ترتیب دادند. از ساعت 2 بعد از ظهر دعا هوشیار با موسیقی ، فیلم ، تئاتر ، مراقبه و آموزنده. دوباره در ساعت یک برنامه 40 دقیقه ای در جلوی و در Marktkirche برگزار شد. برگزارکنندگان اطمینان حاصل کردند که رعایت دستورالعمل های بهداشتی با مقررات مربوط به محافظت از دهان و بینی و مقررات از راه دور انجام می شود.
Welt-in-Hannover.de برداشتهای ویدیویی را در اینجا جمع آوری کرده است.

Marktkirche Hannover: "Mahndacht" zum Weltflüchtlingstag
Marktkirche Hannover: "Mahndacht" zum Weltflüchtlingstag
mahndacht in der marktkirche hannover

Mahndacht in der Marktkirche

Fluchtursachen, Fluchtbedingungen und die Situation nach der Flucht. #leavenoonebehind

Video-Impressionen von der Mahnwache zum Weltflüchtlingstag in der Marktkirche Hannover

  Martin Tönnies | 22.06.2020

"Krieg und Gewalt, Perspektivlosigkeit und Armut, Diskriminierung und Verfolgung, Rohstoffhandel und Landraub, Umweltzerstörung und Klimawandel – die Erde stöhnt, die Menschheit ist zerrissen. Warum? Was haben wir damit zu tun?"

Höchste Zeit für eine MAHNDACHT zum Internationalen Tag der Geflüchteten am 20. Juni 2020 in der Marktkirche Hannover. Der Niedersächsischen Flüchtlingsrat, der Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit, VEN, Seebrücke und viele andere veranstalteten gemeinsam mit den Musikgruppen Gohar und LautStark sowie einer Clown-Gruppe am Samstag, den 20.6. ab 14.00 Uhr eine Mahnwache in Andachtsform mit Musik, Videos, Theater, Meditativem und Informativem. Jeweils erneut zur vollen Stunde gab es ein 40minütiges Programm vor und in der Marktkirche. So sorgten die Veranstalter*innen dafür, dass Hygienerichtlinien mit Mund- und Nasenschutz sowie Abstandsregelungen eingehalten wurden.

Welt-in-Hannover.de hat hier einige Videoimpressionen zusammengetragen.

Marktkirche Hannover: "Mahndacht" zum Weltflüchtlingstag
Marktkirche Hannover: "Mahndacht" zum Weltflüchtlingstag

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover