Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Georgengarten Nordstadt

راه های دنج

باغ گئورگن در شمال شهر هانوفر

بلوار تقریباً دو کیلومتری درختان از میانه ی باغ گئورگن یک محور اتصال بین هانوفر و کاخ هرنهاوزن را تشکیل می دهد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 18.06.2020

در قرن نوزدهم ، یکی از اشراف در در آن زمان Kurhannoverian "پارک چشم انداز انگلیسی" ایجاد کرد.
در دهه 1930 ، معبد لیبنیتس که امروز نیز چشمگیر است ، اضافه شد.
کانون فرهنگی آن "موزه ی ویلهلم بوش " است که در سال 1780 ساخته شد و دارای نمایشگاه های سه ماهه کاریکاتور و هنر نقاشی است.

img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png img_7223.png

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover