Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
roter faden

Glosse

سرمایه ی فرهنگی کامل بدون فرهنگ

هانوفر بدون "خط قرمز" چیست؟ صرفه جویی در انتهای اشتباه قطعاً به برنامه پایتخت فرهنگی آسیب می رساند.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 16.05.2020

اگر این فقط یک شوخی تند و زننده باشد که می تواند ما را مسخره ی اروپا کند. "حفظ خط قرمز" ، آینده ی مسیر قلم مویی كه از زیباترین مناظر هانوفر عبور می كند، نامشخص است. در بعضی جاها رنگ از بین رفته است. یا عبوردستگاههای تمیز کننده ی شهر نیز به آن آسیب رسانده است. "(HAZ)
سالانه 70 لیتر رنگ برای بازآفرینی خط قرمزهانوفر مورد نیاز است. شرکت گردشگری دیگر نمی خواهد هزینه تعمیرات را تحمل کند. چگونه می تواند به طور ناگهانی باشد؟ از سال 1970 تا کنون ، خط قرمز خط 4/4 کیلومتری را مشخص کرده که با رنگ قرمز روی پیاده رو نقاشی شده است. "مسیر گردشگران فرهنگی" به جاهای دیدنی هانوفر در مسیرهای پیاده رو می گذرد و از خیابانهای بیشماری عبور می کند. این یک راهنمای محبوب برای بازدید کنندگان و همچنین برای هانوفرها محسوب می شود.
آیا شرکت گردشگری جزوات را از بین برد؟ بازاریابی و توریسموس GmbH شرکت گردشگری كتابچه ای با همین نام منتشر كرده است كه در آن دوره با ایستگاه های فردی توضیح داده شده است. این بروشور همراه با ده زبان مختلف موجود است. " الان چاپ نشده؟ مطمئناً این شرم آور خواهد بود ، اما قطعاً تا سال 2025 برطرف خواهد شد.
یا کسی (شاید از هیلدسهایم یا ماگدبورگ باشد؟) می خواهد تصویر خوب رقیب را برای برنامه فرهنگی پایتخت اروپا خراشیده وبه این شرکت گردشگری رشوه داده است؟ در حال حاضر تئوری های توطئه در هر کجا که زنان روی آورند وجود دارد. حداقل از زمان کرونا ، عجیب ترین گروه ها تشکیل شده اند ، برخی از شهروندان از سوی دولت، احزاب، اتحادیه ی پناهندگان ، همسایگان یا به صورت اختیاری پوتین ، اردوغان یا ترامپ احساس تهدید می کنند. ناگهان آلمانی ها ازمکان آسایش خود برای به خیابان رفتن خارج می شوند. چراکه جامعه ثروتمند، رشد اقتصادی پایدار، صفر سیاه در حال فروپاشی است. در این اوضاع ولی نمی توان سهم فرهنگ را نادیده گرفت.
آیا ما به دلیل چند سطل رنگ قرمز مجبوریم بیرون به خیابان برویم؟ یا باید جدی نگران باشیم که جوانترین قربانی کرونا روند درخواست هانوفربرای پایتخت فرهنگ اروپا است ، و اینکه مرگ و میر بیش از حد فرهنگ مدتهاست که بر هانوفر غلبه کرده است؟

Schildbürgerstreich

Roten Faden Hannovers

Internetseite der Stadt.

Übersterblichkeit

roterfade9.png roterfade9.png roterfade9.png roterfade9.png roterfade9.png

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover