Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
LIP Lab Projektsymbolbild

LIP Lab - Die Überarbeitung des Lokalen Integrationsplans

LIP - بازنگری در طرح ادغام محلی

طرح ادغام محلی " لیپ لاب"برای هانوفر در حال به روز رسانی است. و از آنجا که هرکسی در جامعه شهری متنوع و دموکراتیک ما باید حرفی برای گفتن داشته باشد، همه مردم هانوفر می توانند و باید در طراحی مجدد شرکت کنند. لیپ لاب ما در

اینجا : Welt-in-Hannover.de/liplab ...

10.09.2020

این برنامه برای سال 2020 است:
در یک رویداد شروع دو روزه در خانه جوانان هانوفر در 17/18 ژانویه ، 2020 ، مدیریت شهری و نمایندگان سازمان های مهاجران وضعیت فعلی "لیپ"و چشم اندازهای خود را برای بازنگری ارائه دادند. در کارگروه های آموزشی، زندگی شهری، اقتصاد، دموکراسی، امور اجتماعی، اداری و جوانی، شرکت کنندگان از جامعه توانستند ایده ها، آرزوها و انتقادات خود را ارائه دهند.
هم اکنون به ما بپیوندید

طی فرآیند بازنگری، چندین همایش و نیز طرحی برای مشارکت مداوم و نظردهی شهروندان ارائه گردید. افکار عمومی باید به «لیپ» و شکل دهی آن یاری کرده، هرلحظه در جریان روند جاری آن قرار گیرند

سایت «جهان در هانوفر» به صورت شفاف با یک وبسایت ویژه به عنوان بخشی از پروژۀ بازنگری، به توضیح و تشریح آن یاری می رساند. درصورت تمایل به همکاری، با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اینجاWelt-in-Hannover.de/liplab

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover