Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

تقویم گردهم‌آیی‌ها

06.03. | 12:00 ساعت

Solidaritätskundgebung in Hannover

!!فراخوان به آکسیون

تدوام جنایات حکومت اسلامی در بلوچستان وکشتار سوخت بران بلوچ

In Hannover am Samstag den 06.03.2021 um 12 Uhr am Küchengartebplatz mit dem Aufruf von: Forum der Iranischen Demokrat*innen und Sozialist*innen in Hannover

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Hinrichtung, Folter, Unterdrückung müssen abgeschafft werden!

Nieder mit der Islamischen Republik Iran!

Es lebe Freiheit, Demokratie und Gleichheit!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی! برای همبستگی با مبارزات مردم شنبه ۶ مارس : ساعت ۱۲ در

Küchengartenplatz گرد میاییم.

زنده باد همبستگی ، مبارزه و مقاومت مردم ایران علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی و برابری!

*کانون کنشگران دموکرات سوسیالیست هانوفر*

۱۲اسفند ۱۳۹۹/ ۳ مارس ۲

ursprung der welt

07.03. | 17:30 ساعت

Der Ursprung der Welt

خاستگاه جهان

صحنه دیجیتال تئاتر هانوفر:

با استفاده از کمیک استریپی به همین نام توسط هنرمند و دانشمند سیاسی "لایف اشتروم "، ما به دنبال پاسخ در تاریخ فرهنگی ولوا هستیم.

Kosten

رایگان

Das Zeichen für Weiblichkeit, Schwarz auf Weiß. Oben ein Kreis, darunter ein Kreuz.

08.03. | 19:30ساعت

Feminismus geht uns alle an!

فمینیسم به همه ما مربوط می شود!

برنامه ی دیجیتالی خانه ی تداترهانوفر

گفتگو با فاطمه آیدمیر، مهرت کوپکا، آنا مولر، نوا ک وینتر و هنگامه یعقوبی فر

Kosten

رایگان

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover