Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

تقویم گردهم‌آیی‌ها

02.11. - 22.12.

„Unsichtbares sichtbar machen“

"نامرئی را مرئی کنیم"

نمایشگاه عکس

ده زن و دختر از زالکمپ به زندگی در وطن خود نگاه می کنند. یادگاری ها، عکس ها و اسناد آثار پنهان زنان را نشان می دهد. پرتره ها و کلاژها شما را دعوت می کنند تا با گنجینه های پنهان این زندگی نامه ها کنار بیایید. این نمایشگاه توسط تاتیانا ریکرت توسعه داده شد. عکس های این زنان توسط سیمون اسلیپک ساخته شده است
دوشنبه - جمعه 9:00 صبح - 6:00 بعد از ظهر

05.12. | 19.30 ساعت

Beginn einer neuen Welt

آغاز یک جهان نو

اجرای نخست زنده و آنلاین

با توجه به تمدید محدودیت های مربوط به کرونا، تئاتر هانوفر در حال اجرای نخستین بار نمایش "آغاز یک جهان نو" به صورت آنلاین است.

SPIELZEIT-Plakat

06.12. | 14:30 ساعت

SPIEL:ZEIT - Ein Angebot für die ganze Familie

زمان بازی برای همه ی فامیل

همه چیز رنگارنگ و افسانه می شود: زمان

Kosten

رایگان/ با ثبت نام

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover