Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Lasst uns reden

06.08. | 17 ساعت

Lasst uns reden

بیایید صحبت کنیم

عشق با حقوق برابر چگونه عمل می کند؟ زندگی روزمره ما چقدر جنسیت گراست؟

کمپین "بیایید صحبت کنیم!" ، که در کنار میدان مقابل مرکز زمان و شجاعت مدنی، چمنزار در محوطه ی مرکز فرهنگی فاوست همچنین بازار مولنبرگ و

مرکز محله اشتکن به عنوان پشایبان این مکان ها فرصتی را برای شما فراهم می کند تا با شهروندانی آشنا شوید که برای خواسته های شما در شهر در فعالیت هشتند.

Adresse

Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Google Maps

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover