Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Hund am Zaun

روال زمانه

جهان بی مرز

اندیشه هایی درباره اهمیت نرده ها در جوامع "مدرن" ما

  Claudia Ermelکلودیا ارمل | 03.01.2020

من هنوز به یاد می آورم، پیش از آنکه هر خانواده با حصار خود را از همسایگان جدا کند ، ما چگونه راحت در باغچه های حیاط خلوت پشت ردیف خانه ها ول بودیم. بعد ولی همیشه برای ملاقات با بهترین دوستم مجبور شدم به طور رسمی به درب جلو بروم، با اینکه باغچه های ما تنها چند متر از هم فاصله داشتند. اما اکنون ما با حصارهای زنجیره ای آزار دهنده از هم جدا شده ایم. در زادگاه کوچک من، مردم وقتی صحبت از مشخص شدن فاصله ها می شد، بسیار دقیق بودند. "ما" وجود داشت، آن خانواده من بودند، و "دیگران" نیز وجود داشتند، همه ناشناخته، عجیب و در نتیجه تهدیدآمیز بودند.

سپس من در کلاس مدرسه به عنوان یک نمونه ی ایمن برای کودکان بودم. در جایی که ما در هراس جلوی حصار تهدید آمیزی که ما را از آلمان شرقی جدا می کرد ایستاده بودیم. آیا خانم مرکل همچنین به یاد دارد که کشورش مانع فرار شهروندان خود با نرده ها و مرزبانان مسلح شده است؟ آیا مانع فرار شدن یک خاطره ی همیشگی نیست؟

بعدها، هنگامی که از بستگانم در شلسویگ-هولشتاین بازدید کردیم ، دیدم که روی ملک خصوصی رویکرد بازتری وجود دارد. و اینکه مردم آنجا با خیال راحت و با اطمینان بیشتری با یکدیگر برخورد می کردند، بدون اینکه اتفاق بدی رخ دهد. در روستاها تقریباً هیچ حصار وجود نداشت - و به نظر می رسید زندگی به همان اندازه آسان در جریان بود، مثل زندگی ما.

وقتی پس از آن در هانوفر زندگی می کردم ، بیشتر با این "زندگی بدون نرده ها" روبرو شدم. به طور کلی ، یک جامعه آزاد به تدریج در سراسر کشور مدرن می شد. جهان گرایی و مرزهای باز ــ نه تنها در هانوفر ــ در اروپا ، فلسفه جدید زندگی را شکل داده بود.

آیا طمع بشر برای منابع طبیعی، قدرت و پول سرانجام باعث مهاجرت دوباره مردم شده است یا اینکه گرفتاریها و دستکاریهای سیاسی پیچیده تر توسط دولتهای مختلف (از جمله ما) سرانجام مقصر بوده است. حملات و جنگ های تروریستی مطمئناً نقش خود را در تحولات جدید داشتند. جوامع ثروتمند ناگهان خواستند كه از خود محافظت كنند و وضع خود را حفظ كنند. به نظر می رسد فلسفه جامعه با اکثریت رنگارنگ ، و "حقوق بشر برای هر انسانی" ، به ویژه در آگاهی جمعی، مانند درختانی که از آن آب گرفته شده، از بین می رود. و ناگهان حصار در سراسر جهان باردگر ظاهر می شود. ایالات متحده می خواهند خود را از مکزیک، اروپا و پناهندگان خاورمیانه متمایز کنند. حتی نروژ هم اکنون در آلاسکا در حال ساختن حصار است تا بتواند در برابر پناهندگان ایمن باشد. و در مراکش، مردم ناامید مدام در تلاش اند تا از روی حصار به سمت اسپانیا صعود کنند.

به نظر می رسد واژه ی نرده یک ذکر شده تا راه حلی برای همه مشکلات و حملات به ثروتمندان غربی جهان باشد. از سوی دیگر، سیاره ما در یک جهان بی حد و حصر حرکت می کند. آیا این نشان نمی دهد که یک نظم هوشمند جهانی هرگز نمی تواند توسط نرده ها در حصرشود؟

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover