Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Infotrailer LIP 2.0_Screenshot_2

گزیده ای از برنامۀ محلی ادغام

بازنگری در برنامۀ محلی ادغام می تواند آغاز شود

برنامۀ ادغام محلی چیست؟ چرا باید درآن تجدیدنظر کرد؟ چه کسانی این تجدیدنظر را انجام می دهند؟ این روند چه مدت به طول می انجامد؟

  محدودۀ مهاجرت و ادغام در شهر هانوفر | 19.12.2019

اطلاعات پیرامون برنامۀ محلی ادغام به زبان فارسی
اطلاعات پیرامون برنامۀ محلی ادغام به زبان فارسی

برنامه ادغام محلی چیست؟

برنامه ادغام محلی (LIP) در سال 2008 توسط شورا تصویب شد و قصد دارد هانوفر را متناسب با واقعیت یک شهر مهاجرتی قرار دهد. برای این منظور، شش حوزه عمل (آموزش، اقتصاد، امور اجتماعی، زندگی در شهر ، دموکراسی، اداره شهر) و اقدامات مربوطه تعریف شده است که اجرای این سیاست در اداره و جامعه شهری از آن زمان تاکنون انجام شده است.

چرا LIP تجدید نظر می شود؟

لیپ از سال 2008 تا کنون فرسوده شده است. نه تنها وضعیت آغازین بسیار تغییر کرده است ، به عنوان مثال به دلیل افزایش مهاجرت از سال 2015 ، بلکه بسیاری از اهداف فرعی LIP در این هم به پایان رسیده اند و بنابراین دیگر به روز نیستند. برای برطرف کردن چالش های فعلی و آینده ، LIP باید به وضعیت فعلی بازنگری و سازگار شود. شورای شهر نیز لزوم این امر را دید و به دولت دستور داد كه پروسه تجدیدنظر را با مشاركت جامعه شهری در پیش گیرد (چاپ 2136/2018).

چه کسی این تجدید نظر را انجام خواهد داد؟

گروه کاری در زمینه ی ادغام پایتخت ایالتی هانوفر روند تجدید نظر را سازماندهی می کند. از آنجایی که طراحی LIP جدید باید برای مشارکت باز باشد ، کار روی متن توسط گروههای خبره متداول انجام می شود ، که در آن کارشناسان اداری با کارشناسان دیگر از سازمان های مهاجرتی، انجمن ها و سایر سازمان های جامعه مدنی همکاری می کنند.

این روند چقدر طول می کشد؟

این تجدید نظر حدود یک سال و نیم به طول خواهد انجامید، بنابراین LIP جدید در ژانویه 2021 آماده تصمیم گیری خواهد بود. در ژانویه سال 2020 ، این شهر به یک رویداد بزرگ افتتاحیه دعوت می شود که در آن جامعه شهری ، سیاست و اداره ها بتوانند مراحل ده سال گذشته را مرور کنند و بحث کنند که چگونه می توان از این تجربیات به نفع تجدید نظر در LIP جدید بهره برد.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover