Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

تغییر نظر"Blickwechsel"

چگونه می توان مدیریت یکپارچه سازی در شغل را بطور کامل موفق کرد؟

چگونه می توان دیدگاه های شرکت کنندگان، مؤسسات آموزشی، مراکز مشاوره و مدیریت عمومی را در همراهی یکدیگر قرار داد؟

  Henriette Langeهنریته لانگه | 18.12.2019

آگید باجو یک پناهجوی سوریه ای می گوید: " من به مشاوره ی صحیح نیاز دارم، زیرا در حال حاضر نمی دانم در چه زمینه ای می توانم کار کنم." در فیلمی که از او در این برنامه "تغییر نظر" در برج لیست نشان داده شد، اینرا مطرح می کند.

در این فیلم Filmbeitrag , .

Moderatorin Hanna Legatis führt durch die Veranstaltung
Moderatorin Hanna Legatis führt durch die Veranstaltung

حدود 90 میهمان امروز بعد از ظهر دعوت از شبکه هانوفر ALBuM را پذیرفتند تا در مورد این سؤال که چگونه می توان ادغام بازار کار مهاجران را بطور جامعی بدست آورد ، بحث کنیم. هانا لگاتیس در این بعد از ظهر مجری این برنامه شد. در شبکه ALBuM ، 13 سازمان مهاجرین و مؤسسات آموزشی با همکاری پایتخت ایالتی هانوفر همکاری می کنند و امسال برای اولین بار پروژه "ما در هانوفر زندگی می کنیم - یک ارتباط رنگارنگ" برای ارتقاء همکاری های فرهنگی در هانوفر است. یکی از مؤلفه های اصلی کار مشترک، اقدامات آموزشی و کیفی است، که هدف آنها تقویت مهاجران برای مشارکت آنها در جامعه است.

Die Bürgermeisterin Regine Kramarek
Die Bürgermeisterin Regine Kramarek

شهردار رگینه کرامارک در خوش آمدگویی خود، از تنوع زندگی مشترک در هانوفر قدردانی کرد و پیشنهادات بی شماری از پشتیبانی برای مهاجران را مطرح کرد. وی همچنین با دقت فیلمی را تماشا کرد، که در آن چهار نفر با سابقه مهاجرت از روند تحصیلی خود در آلمان خبر دادند و مشکلات شان را در دستیابی به شغل مناسب باوجود گذراندن موفق دوره های زبان روشن بیان کردند.

Timo Weber, Juana Steberl, Marco Tetzlaff, Hanna Legatis (von links)
Timo Weber, Juana Steberl, Marco Tetzlaff, Hanna Legatis (von links)

در بحث یعدی، یوانا اشتبل از کارگاه تأیید کرد که مهاجران برای رسیدن به حرفه ای در آلمان باید بر چه موانعی غلبه کنند. این مورد را اگید باجو که او نیز در بحث فیلم حضور داشت تأیید کرد و توضیح داد که چقدر ناامیدکننده است که علی رغم لیسانس شناخته شده سوریه ای ، او قادر به یافتن شغلی در زمینه ی کار خود در آلمان نیست. تیمو وبر و مارکو تتزلف نیز این مشکلات را در کار روزانه خود در اداره ی کار منطقه هانوفر تجربه می کنند. به همین دلیل، آنها بر اهمیت مشاوره و مباحث شخصی بین مخاطبین و مشتریان به منظور آگاهی از کارجویان در مورد فرصتهای گسترده تحصیلی، خدمات و فرصتهای تأمین اعتبار تأکید می کنند. هدف اصلی کاهش موانع موجود و جلوگیری از ناامیدی و محرومیت در بازار کار است.

Hanna Legatis, Gitta Weyman, Agid Bajo, Christina Bötel (von links)
Hanna Legatis, Gitta Weyman, Agid Bajo, Christina Bötel (von links)

در همین زمینه، گیتا وایمن، به عنوان نماینده هانوفر، از كاهش بوروکراسی دفاع كرد و پیشنهاد داد كه كارفرمایان و كارجویان به طور خاص با یكدیگر ارتباط برقرار كنند و این بین همه ی افراد درگیر تقویت شود. کریستینا بتل از اتحادیه آموزش و پرورش گفت: "فقط از طریق شبکه های نزدیک ما در چند سال گذشته توانسته ایم ارتباط بین موسسات آموزشی، مراکز مشاوره و مراکز شغلی را گسترش داده و از این طریق تخصیص مشارکت گرا اقدامات را بهبود ببخشیم." مهاجران برای اینکه بتوانند به طور مساوی در بازار کار و در زندگی اجتماعی شرکت کنند ، نیاز به آموزش و مهارت های مناسب دارند. همه کسانی که درگیر این کار شده اند خواستار گسترش امکانات لازم برای مراقبت از کودکان و همچنین مسئولیت اجتماعی کارفرمایان در جهت ارائه دیدگاه در مورد مهاجران در بازار کار آلمان شدند.

در چارچوب کار فرهنگی نمایش "Lebenslinien" به سرپرستی والدمار میرک این موقعیت را نشان داد. در این پروژه از انجمن آموزشی ARBEIT UND LEBEN Nds. Mitte gGmbH و مرکز آموزش بزرگسالان Leine یک نمایشنامه برای مهاجران از کشورهای مختلف تهیه کرده اند که نیازی به زبان ندارند.

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. Mitte gGmbH und der Leine-Volkshochschule .

عکس از: ALBuM Hannover

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover