Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Menschenrechtsbündnis1

اتحاد حقوق بشر

اکنون اتحاد حقوق بشر با صدای بلند پیش می رود

به مناسبت وقایع اخیر در سیاست و جامعه، اتحاد حقوق بشر خواستار مطالبات خود در سال جاری است

  Redaktion | 10.12.2019

این مقاله در ابتدا در تاریخ 2019.11.05 منتشر شد.
دانلود
مطالبات اتحاد حقوق بشر - 81 kB [pdf]

اتحاد هانوفر "حقوق بشر بدون مرز" امسال با سریال "مقاومت وظیفه است! با جرم انگاری فعالیت های حقوق بشری "با تمرکز بر جنایتکار شمردن کنشگران مدنی در آلمان و اتحادیه اروپا مخالف است. بارها و بارها، فعالان یا سازمانهای متعهد به دموکراسی و حقوق بشر تحت سرکوب قرار می گیرند. نمونه های اخیر شامل مجازات گروههای مدنی نجات دهندگان دریایی ست، یا انکار وضعیت خیرخواهانه ابتکارات جامعه مدنی است. تاریخ 10 دسامبر دوباره فرا رسیده است و از اکنون روز حقوق بشر سایه خود را نمایان می کند. مانند سالهای گذشته، اتحادیه حقوق بشر روزنامه منتشر کرده است و مراسم بسیار شورانگیز ی را برنامه ریزی کرده است. تا 10 دسامبر 2019 حدود 20 برنامه در سراسر هانوفر برگزار می شود.

یک صدای سیاسی قوی برای حقوق بشر!

اتحاد همچنین امسال از نظر سیاسی موضع خود را مشخص کرده. در میان چیزهای دیگر، خواستار تقویت مشارکت مدنی، مشارکت مردم سالارانه برای برابری همه مردم و یک سیاست انسانی و عادلانه برای پناهندگان و مهاجرین است. "در شرایطی که نفاق در جامعه روز به روز بیشتر می شود و جریان های ضد دموکراتیک بلندتر می شوند ، ما باید به عنوان اتحاد و جامعه مدنی برای حقوق بشر کار کنیم و یک موضع آشکار نشان دهیم." (لورا هده ، کارگا ه.ش. ، هماهنگ کننده اتحاد)

در میان چیزهای دیگر ، مطالبات سیاسی خارج از اتحاد صورت می گیرد ، که در تاریخ 07.11. منتشر خواهد شد ، به عنوان بخشی از این رویداد افتتاحیه.

اگر علاقه دارید که خودتان فعال شوید، می توانید در روز اقدام و کارگروه آموزشی "حقوق بشر در عمل!" در Freizeitheim Linden روز شنبه 11.16 شرکت کنید. در اینجا ، افراد علاقه مند با اشکال مختلف آشنا شوید و می توانید با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. چهار کارگروه آموزشی با عنوان "اعتراض فعال برای حفاظت از آب و هوا" ، "تئاتر مظلوم" ، "دگرباش = حق بشر" و "آموزش عمل کنشگر ، نافرمانی مدنی" ارائه می شود. ثبت نام تا 10.11. به laura.heda@kargah.de

'حقوق بشر بدون مرز' - اتحاد هانوفر

حدود 25 سازمان سیاسی و فرهنگی در سال 2016 به ابتکار کارگاه . V. تحت نام "حقوق بشر بدون مرز" - اتحاد هانوفر ، با هم برای جلب توجه به موضوعات فعلی حقوق بشر حدود 10 دسامبر هر سال همبستگی خود را عرضه می کنند..

عضو شوید در: برای حقوق بشر فعال شوید! از کلیه علاقه مندان دعوت می شود که به طور فعال در اتحاد محلی شرکت کنند، برای سال آینده روی برنامه و مطالب روزنامه کار کنند و با یکدیگر گفتگو داشته باشند. تماس با ما: kultur@kargah.de

اطلاعات بیشتر در مورد کل مجموعه رویدادها: www.menschenrechte.kargah.de هماهنگی پروژه / کار مطبوعاتی: kargah eV - انجمن ارتباطات بین فرهنگی ، کار پناهندگی و مهاجرت لورا هدا ،کاترین آپلت خیابان اشترکه

خیابان اشترکه19 /آ 30451 هانوفر: laura.heda@kargah.de ، kathrin .apelt @ kargah.de ، تلفن: 0511 89820460

Zeitung erstellt und viele spannende Veranstaltungen

: kultur@kargah.de

buendnismenschenrechte4.jpeg buendnismenschenrechte4.jpeg buendnismenschenrechte4.jpeg buendnismenschenrechte4.jpeg

Weitere Infos zur gesamten Veranstaltungsreihe: www.menschenrechte.kargah.de Projektkoordination/Pressearbeit: kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Flüchtlings- und Migrationsarbeit Laura Heda, Kathrin Apelt Stärkestraße 19a, 30451 Hannover Mail: laura.heda@kargah.de, kathrin.apelt@kargah.de, Telefon: 0511 89820460

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover