Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Förderkreis Mitarbeit

Сътрудничество на Фондацията

Финансиране на проекти

С работата си Фондацията за съвместна работа има за цел да подкрепи развитието на демокрацията отдолу и да укрепи политическото участие на всички хора, живеещи в Германия. Искаме да насърчим хората да развият собствена инициатива и да участват в решаването на общностните задачи. Целта на работата е да направи ангажираността и участието в нашето общество напълно възможно и да допринесе за създаването на култура на участие, подходяща за ежедневна употреба във всички сфери на обществото.

Фондацията дава възможност на хората да се ангажират, да участват и да участват в обществото. Ние подкрепяме и насърчаваме ангажираността и политическото участие на групи, които не могат или само в малка степен да се изразят поради своята жизнена ситуация, образование и социална позиция.

Сътрудничеството на Фондацията подкрепя гражданското участие и гражданското

Публикации и връзки с обществеността
Конференции и методисеминари
Проекти и пилотни проекти
Концепция и реализация на инвестиционни предложения
Съвети за инициативи и политически организации
Интернет портал» "Вагуайзър"
финансиране на проекти за изграждане на мрежи и сътрудничество, като» гражданско участие на мрежата»
Безвъзмездни средства за стартиращи организации за нови инициативи, проекти и групи

Kontakt

info@mitarbeit.de

Adresse

Ellerstraße 67
53119 Bonn
Google Maps

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover