Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Hammermuseum

Hammermuseum

موزه‌ی خصوصی یک متخصص چکش با چکش‌هایی از سراسر جهان

مسئول مربوطه Herr Georg Peters, مدیر موزه, تلفن: (0160) - 95 77 48 15

ساعات کاری:

با قرار قبلی

Kontakt

info@hammermuseum.de

Adresse

Weidestraße 22
30453 Hannover
Google Maps

• بیش از 5000 چکش از 0.2 گرم تا 75 کیلوگرم از جنس فولاد، چوب، مواد مصنوعی، چرم، آلومینیوم، برنج، مس، سرب، روی، لاستیک و سنگ
• از سرزمین‌ها و مشاغل گوناگون، از سرگرمی تا پزشکی
• مدیر موزه، گئورگ پترز، شخصا بازدیدکنندگان را راهنمایی می‌کند و می‌تواند برای هر نمونه‌ی موجود در موزه داستانی روایت کند.

ورودیه:
رایگان

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover