Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Städtische Gallerie Kubus (heller)

Städtische Galerie KUBUS

مرکز و محور رویدادهای فرهنگی در هانوفر و منطقه

تلفن: (0511) - 16 84 57 90

ساعات کاری:

سه‌شنبه تا جمعه از ساعت 11:00 تا 18:00
شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 11:00 تا 16:00
دوشنبه تعطیل

Kontakt

KUBUS@Hannover-Stadt.de

Adresse

Theodor-Lessing-Platz 2
30159 Hannover
Google Maps

• کوبوس یک مرکز زنده و محور رویدادهای هنری در هانوفر است
• تمرکز اصلی ما روی رخ‌دادهای هنری در شهر هانوفر بوده، ارتباطات فرامنطقه‌ای و بین‌المللی نیز سامان‌دهی می‌گردد. در مرکز فعالیت‌های ما ارائه‌ی آفریده‌های مشترک گروه هنرمندان بوده اما نمایشگاه‌های فردی و نمایشگاه با موضوعات جمعی نیز برگذار می‌گردد
• شکل جدید «بازی آزاد کوبوس» به آفریده‌های نو و سوژه‌های غیرمتعارف نیز امکان ارائه می‌دهد.
• راهنمایی و کنسرت، همچنین سخنرانی و سمپوزیوم‌ها مکمل برنامه‌های ما هستند

ورودیه:
رایگان

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover