Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Blindenmuseum

Blindenmuseum

حدود 6000 نمونه‌ی تاریخی در زمینه‌ی آموزش نابینایان

مسئول مربوطه Frau Pardey-Ruschitzka (تماس با ما از طریق وب سایت)

ساعات کاری:

پس از ثبت نام

Adresse

Bleekstraße 22
30559 Hannover
Google Maps

• چگونه می‌توان به کسی که نمی‌بیند آموزش داد؟
• وسائل خواندن و نوشتن، کتاب با چاپ یا نقش برجسته
• کتاب‌هایی شامل چشم‌انداز جامع پیرامون آموزش نابینایان از اواسط قرن نوزدهم تا اکنون
• 6000 نمونه
• این موزه که در سال 1995 تاسیس شده با موجودی متنوع خود در شمار معدود موزه‌های از نوع خود در آلمان می‌باشد
ورودیه:
رایگان

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover