Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Lampedusa-Hannover_Logo

Лампедуза Хановер

Театрална проектна група основана през 2013

Контактът е г-н Антонио у. Ричо, телефон (0511) 70 81 28 42

Проектната група досега е произвела две живописни показания и театрален монолог, които са били извършени и могат да се извършват и с различни говорители в училищата, църквите и други места.

Kontakt

info@lampedusa-hannover.de

Adresse

Meppener Straße 22
30539 Hannover
Google Maps

До момента има живописни показания "сутрин извън Лампедуза" и "морска звезда в Южен Тирол" и театрален монолог "лодката е пълна."

Целта на проекта е младите хора и възрастните да бъдат осведомени за проблема с бежанците, да повишат осведомеността си и да увеличат приемането на населението към бежанците. С показанията също така изпращаме сигнал за конкретна солидарност с бежанците, като преминаваме всички постъпления от вписванията до признати организации, работещи за и с бежанци.

Лампедуза-Хановер кани заинтересованите групи да

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover