Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

داستان

عنکبوت

نگذار این عنکبوت زشت بر روی گیسوانم تار ببافد

  میترا درویشیان | 17.04.2019

بیا موهایم را نوازش کن، انگشت‌هایت را از هم باز کن و آرام چنگ در موهایم ببر؛ سرم را روی پایت بگذار و دست بر موهایم بکش.

اصلا شانه را بیاور و گیسوانم را شانه کن. دیگر خودم را خم نمی‌کنم، از زیر دستت فرار نخواهم کرد. وقتی موهایم در لابلای دانه‌های شانه گیر می‌کند، هوار نخواهم کشید. قول می‌دهم آرام بگیرم تا تو بار دیگر موهایم را شانه کنی. اصلا هرطور دوست داشتی ببندشان: دم خرگوشی، دم‌اسبی ... من سکوت می‌کنم. فقط یک‌بار دیگر موهایم را نوازش کن. نگذار این عنکبوت پیر تار موهایم را سفید ببافد. می‌بینم تارهایش سفید هستند، خودش را روی سرم انداخته و به میل خودش دارد می‌بافد.

مامان! بیا تو را به جان داداش مثل آنوقت‌ها موهایم را ببند. نگذار این عنکبوت زشت بر روی گیسوانم تار ببافد.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover