Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

کتابخانه‌ها


Stadtbibliothek Kleefeld

Stadtbibliothek Kleefeld

یک مرکز فرهنگی بین‌المللی برای پیر و جوان

تلفن: (0511) 168 4 42 37

ساعات کاری:

دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 11:00 تا 19:00
سه‌شنبه و جمعه از ساعت 11:00 تا 17:00
شنبه از ساعت 10:00 تا 14:00

Kontakt

41.93.7@hannover-stadt.de

Adresse

Rupsteinstraße 6/8
30625 Hannover
Google Maps

Stadt- und Schulbibliothek List (heller)

Jugend- und Stadtbibliothek List

Extra-große Kinder- und Jugendbuch-Abteilung

تلفن: (0511) - 168 4 35 70

ساعات کاری

دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 11:00 تا 19:00
سه‌شنبه و جمعه از ساعت 11:00 تا 17:00
شنبه از ساعت 10:00 تا 14:00

Zusätzliche Öffnungszeiten:
BibliothekPlus - erweiterte Öffnungszeiten ohne Personal
Montag, Donnerstag 19.00 - 20.00 Uhr
Dienstag, Freitag 17.00 - 20.00 Uhr
Mittwoch und Samstag 14.00 - 20.00 Uhr

Kontakt

41.93.10@hannover-stadt.de

Adresse

Lister Straße 6
30163 Hannover
Google Maps

Stadtbibliothek Roderbruch (heller)

Stadt- und Schulbibliothek Roderbruch

کتابخانه‌ی محله و مدرسه به عنوان مرکز دیدار و اطلاعات برای تمامی گروه‌های سنی

تلفن: (0511) - 168 4 87 80

ساعات کاری:

دوشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 11:00 تا 19:00
سه‌شنبه از ساعت 11:00 تا 17:00

ویژه‌ی دانش‌آموزان:
دوشنبه تا جمعه از ساعت :30تا 11:00

Kontakt

41.93.18@hannover-stadt.de

Adresse

Rotekreuzstraße 21
30627 Hannover
Google Maps

Stadtbibliothek Linden

Stadtbibliothek Linden

کتابخانه به عنوان مرکز اطلاعات برای تمامی گروه‌های سنی

تلفن: (0511) - 168 4 21 80

ساعات کاری

دوشنبه و پنج‌شنبه از ساعت 12:00 تا 19:00
سه‌شنبه و جمعه از ساعت 11:00 تا 17:00
شنبه از ساعت 10:00 تا 13:00

Kontakt

41.93.4@hannover-stadt.de

Adresse

Lindener Marktplatz 1
30449 Hannover
Google Maps

Stadtbibliothek Herrenhausen (heller)

Stadtbibliothek Herrenhausen

کتابخانه‌ای که به عنوان محل تلاقی فرهنگی اهالی محل طراحی شده

تلفن: (0511) - 168 4 76 87

ساعات کاری:

دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 11:00 تا 19:00
سه‌شنبه و جمعه از ساعت 11:00 تا 17:00
شنبه از ساعت 10:00 تا 14:00

Kontakt

41.93.8@hannover-stadt.de

Adresse

Herrenhäuser Straße 52
30419 Hannover
Google Maps

1 2 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover