Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

موزه‌ها و گالری‌ها


Hammermuseum

Hammermuseum

موزه‌ی خصوصی یک متخصص چکش با چکش‌هایی از سراسر جهان

مسئول مربوطه Herr Georg Peters, مدیر موزه, تلفن: (0160) - 95 77 48 15

ساعات کاری:

با قرار قبلی

Kontakt

info@hammermuseum.de

Adresse

Weidestraße 22
30453 Hannover
Google Maps

Städtische Gallerie Kubus (heller)

Städtische Galerie KUBUS

مرکز و محور رویدادهای فرهنگی در هانوفر و منطقه

تلفن: (0511) - 16 84 57 90

ساعات کاری:

سه‌شنبه تا جمعه از ساعت 11:00 تا 18:00
شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 11:00 تا 16:00
دوشنبه تعطیل

Kontakt

KUBUS@Hannover-Stadt.de

Adresse

Theodor-Lessing-Platz 2
30159 Hannover
Google Maps

Blindenmuseum

Blindenmuseum

حدود 6000 نمونه‌ی تاریخی در زمینه‌ی آموزش نابینایان

مسئول مربوطه Frau Pardey-Ruschitzka (تماس با ما از طریق وب سایت)

ساعات کاری:

پس از ثبت نام

Adresse

Bleekstraße 22
30559 Hannover
Google Maps

Museum für textile Kunst (heller)

Museum für textile Kunst

مجموعه‌ی بی‌نظیری از پارچه‌ متعلق به ادوار گوناگون

تلفن: (0511) - 5 29 55 17

ساعات کاری:

از سه‌شنبه تا جمعه از ساعت 11:00 تا 18:00
شنبه و یکشنبه با قرار تلفنی یا پست الکترونیک

Kontakt

museum-fuer-textile-kunst@web.de

Adresse

Borchersstraße 23
30559 Hannover
Google Maps

World of Kitchen (heller)

WOK World of Kitchen

موزه‌ی فرهنگ آشپزی از باستان تا امروز

تلفن: (0511) - 54 30 08 58

ساعات کاری:

سه شنبه تا شنبه از ساعت 11:00 تا 19:00
راهنمایی با هماهنگی از پیش

Kontakt

wokmuseum@aol.com

Adresse

Spichernstraße 22
30161 Hannover
Google Maps

1 2 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover