Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Piştgir û destgehên alîkariyê

Förderkreis Mitarbeit

Stiftung Mitarbeit

Piştgiriya projeyan

Destgeha Mitarbeit dixwaze bi karê xwe pişveçûna demokratiyê xurtbike û piştbigire û beşdariya siyasî ya hemi insanan, ên li Elmanya dijîn, bi hêz bike. Em dixwazin mirovan bicegerbikin, xebata xwe ya takane pêşvebibin û bibin beşdar di çareserkirina wezîfeyên civakî de û bixebitin bo çandeke ya beşdariyê ya bi kêrî jiyana rojan bê di hemi beşên civakî de bi cih bikin.

Ev destgeh mirovan bikêr dike, bo ew xwe di civakê de bixebitînin, xwe derbibirin û beşdar bibin. Em piştdigirin û alîkariyê didin xwegirêdanê bi kar û beşdariya siyasî wisa jî ya komên mirovan, ewên ko bi sebebên rewşa jiyanî, hînbûna xwe û dereceya xwe ya civakî nikarin yan jî tenê hinekî xwe isbat û xwe derbibirin.

Destgeha Mitarbeit piştgiriya karê hemwelatiyan dike û beşdariya wan bi rêya:

  • Belavok û çap û karê civakî
  • Civînên pispor û sêmînarên nezerî
  • Proje û xwesteyên modell
  • Plan û çêkirina pêşkêşên beşdariyê
  • Pêşkêşên şêwrê bo insyatîvan û derstgehên siyasî
  • Malpera internetê "Rêberên cavaka hemwelatiyan"
  • Alîkariya li seransera Elmanya bo projeyên toreyî û hevkariyê weke »Netzwerk Bürgerbeteiligung«
  • Pereyên destpêkirinê bo insyatîvên kar, projeyan û koman.
Kontakt

info@mitarbeit.de

Adresse

Ellerstraße 67
53119 Bonn
Google Maps


1 2

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover