Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

پشتیبانی‌ها و نهادها


Kulturbüro der Landeshauptstadt

Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover

نقطه‌ی مرکزی تماس برای هماهنگی، پشتیبانی و مشاوره

تلفن: (0511) 168 444 11

ساعات اداری:

از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 تا 16:00

Kontakt

kulturbuero@hannover-stadt.de

Adresse

Landschaftstraße 7
30159 Hannover
Google Maps

Stiftung Mercator GmbH

Stiftung Mercator GmbH

تلفن: (0201) 2 45 22-0

ساعت کار: طبق قرار

Kontakt

info@stiftung-mercator.de

Adresse

Huyssenallee 40
45128 Essen
Google Maps

Förderkreis Mitarbeit

Stiftung Mitarbeit

پیشبُرد پروژه ها

Stiftung Mitarbeit

با کار خود قصد دارد از توسعه دمکراسی از پایین حمایت کند و مشارکت سیاسی همه مردم ساکن آلمان را تقویت کند. ما می خواهیم مردم را ترغیب کنیم تا ابتکار عمل خود را توسعه دهند و در حل وظایف جامعه شرکت کنند. هدف از این کار تسهیل همه جانبه مشارکت و مشارکت در جامعه و مشارکت در ایجاد فرهنگ روزمره مشارکت در کلیه مناطق جامعه است.
این بنیاد به مردم این امکان را می دهد تا در جامعه شرکت کنند ، درگیر شوند و شرکت کنند. ما از تعهد و مشاركت سياسي آن دسته از گروههايي كه نمي توانند و نه تنها تا حد محدودي مي توانند زندگي ، تحصيل و موقعيت اجتماعي خود را بيان كنند ، حمايت و ارتقا مي دهيم
همکاری بنیاد از تعامل مدنی و مشارکت شهروندان پشتیبانی می کند
انتشارات و روابط عمومی
همایش های تخصصی و سمینارهای متد
پروژه ها و پروژه های مدل
درک و تحقق پیشنهادات مشارکت
خدمات مشاوره ای برای ابتکارات و سازمان های سیاسی
پورتال اینترنتی »Wegweiser Bürgergesellschaft«
ارتقاء سراسری پروژه های شبکه و همکاری مانند "شبکه مشارکت شهروندان"
کمک هزینه های شروع به طرح های جدید ، پروژه ها و گروه
ها

تماس
info@mitarbeit.de
سایت اینترنتی
https://www.mitarbeit.de

Kontakt

info@mitarbeit.de

Adresse

Ellerstraße 67
53119 Bonn
Google Maps

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover