Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Bunte Tüte

Portrait Martin Tönnies

کرونا و ادامه ی بی پایان

مارتین به آرایشگاه نمی رود

محدودیتهای کرونا همچنان ادامه دارد، اما مراکز مهد کودک و مدارس ابتدایی افتتاح شده اند و از اول مارس، بازدید مجدد از آرایشگاه دوباره امکان پذیر است.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 24.02.2021

Ruhige Innenschau_Symbolbild

درنگ

چه چیزی می توانیم ازاین ویروس یاد بگیریم؟

در مورد تغییر دیدگاه و بررسی جنبه های مثبت این زمان چطور؟ از زندگی دوران یک ویروس همه گیر چه چیزی می توان یاد گرفت؟

  Jane Issaجین عیسا | 10.02.2021

Ingwer

نکات مربوط به تغذیه

با زنجبیل سالم باشید

درباره محبوبیت روزافزون یک گیاه دارویی خاور دور در دنیای غرب.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 09.01.2021

ورزش صبحگاهی

پروژه کارگاه "سالم و فعال در طول زندگی"

شما می توانید برای آگاه شدن از روند تمرین های آینده با شماره تلفن کارگاه تماس بگیرید.

0511/126078-19 تلفن:

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 20.08.2020

Kaffee mit Blümchen_Symbolbild

گزارش

تاریخ فرهنگ قهوه

داستان قهوه داستان یک سفر طولانی است که یک شب در اتیوپی آغاز می شود.

  Nina Iacovozziنینا لاکوفوزی | 04.08.2020

Kinder

Corona und Kinderکرونا و کودک

با فاصله نزدیک شوید

یک دفترچه برای مدارس ابتدایی نشان می دهد که چگونه "نزدیکی و فاصله" در بازی ها رعایت شدنی ست.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 11.07.2020

Georgengarten Nordstadt

راه های دنج

باغ گئورگن در شمال شهر هانوفر

بلوار تقریباً دو کیلومتری درختان از میانه ی باغ گئورگن یک محور اتصال بین هانوفر و کاخ هرنهاوزن را تشکیل می دهد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 18.06.2020

Hermann-Löns-Park (Kleefeld)

سریال "عکس در هانوفر"

پارک هرمان لونز

حدود 90 هکتار هرمان لون-پارک در کلفلد در دهه 1930 به عنوان یک پارک همگانی بطور رسمی دور دریاچه ی آنا ایجاد شد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 02.06.2020

1 2 3 4 5

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover