Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Bunte Tüte

ورزش صبحگاهی

پروژه کارگاه "سالم و فعال در طول زندگی"

شما می توانید برای آگاه شدن از روند تمرین های آینده با شماره تلفن کارگاه تماس بگیرید.

0511/126078-19 تلفن:

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 20.08.2020

Kaffee mit Blümchen_Symbolbild

گزارش

تاریخ فرهنگ قهوه

داستان قهوه داستان یک سفر طولانی است که یک شب در اتیوپی آغاز می شود.

  Nina Iacovozziنینا لاکوفوزی | 04.08.2020

Kinder

Corona und Kinderکرونا و کودک

با فاصله نزدیک شوید

یک دفترچه برای مدارس ابتدایی نشان می دهد که چگونه "نزدیکی و فاصله" در بازی ها رعایت شدنی ست.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 11.07.2020

Georgengarten Nordstadt

راه های دنج

باغ گئورگن در شمال شهر هانوفر

بلوار تقریباً دو کیلومتری درختان از میانه ی باغ گئورگن یک محور اتصال بین هانوفر و کاخ هرنهاوزن را تشکیل می دهد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 18.06.2020

Hermann-Löns-Park (Kleefeld)

سریال "عکس در هانوفر"

پارک هرمان لونز

حدود 90 هکتار هرمان لون-پارک در کلفلد در دهه 1930 به عنوان یک پارک همگانی بطور رسمی دور دریاچه ی آنا ایجاد شد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 02.06.2020

Leinhausen Bahnhof

سریال "عکس در هانوفر"

ایستگاه قطار لاینهاوزن


ایستگاه لاینهاوزن از سال 1887 در خط راه آهن هانوفر - وونستورف قرار دارد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 17.05.2020

Skywalk der Continental (Hans-Böckler-Allee)

Serie "Foto-in-Hannover"

Skywalk Continental AG در هانس-بکلر-آله

با 70 متر طول و 130 تن وزن

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 11.05.2020

Hund am Zaun

روال زمانه

جهان بی مرز

اندیشه هایی درباره اهمیت نرده ها در جوامع "مدرن" ما

  Claudia Ermelکلودیا ارمل | 03.01.2020

1 2 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover