Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ورود به بازار کار

Jobs beim Staat

Jobs beim Staat

مشاغل نزد دولت

پیشنهادات شغلی دولتی

# بازار بزرگ کار برای مشاغل در بخش دولتی

# خدمات عمومی و اداری

# شهرداری ها، مراکز محلی امور احتماعی، شرکت های شهرداری

# شرکت های امور همگانی، موسسات و بنیادها

# شرکت های دولتی و موسسات دولتی

آیا به دنبال کاری با چشم انداز بلند مدت، امنیت و پیش بینی هستید؟

این پیشنهاد شغلی نه تنها شامل مدیریت دولتی، بلکه شامل شرکت های محلی یا شهری، دانشگاه ها و تحقیقات، انجمن های رفاهی رایگان و همچنین شرکت ها ، مو سسات و بنیادهای تحت قوانین عمومی است.

مشاغل اداری، مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، تحقیق و توسعه، مشاغل اجتماعی، امور مالی و بانکی، صدا و سیما، گردشگری - ما همه جنبه های بخش دولتی را پوشش می دهیم.

IHK Hannover_Logo

IHK Hannover - Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung

IHK Hannover - مشاوره برای شناخت و صلاحیت

برای دارندگان مدارک تحصیلی و حرفه ای خارجی

به منظور حمایت از شما در روند ارزیابی یا شناسایی صلاحیت های خارجی ، اتاق بازرگانی و صنایع هانوفر اولین بخش ارتباطی افراد دارای صلاحیت خارجی را به عنوان بخشی از برنامه "ادغام از طریق صلاحیت (IQ)" ایجاد کرده است. همه کسانی که به دنبال مشاوره با مدارک خارجی ، حرفه ای یا دانشگاهی هستند می توانند بدون در نظر گرفتن موضوع مدرک تحصیلی خود (به عنوان مثال مشاغلی که به IHK تعلق ندارند) به اولین نقطه تماس مراجعه کنند. مخاطب شناخت مشاوره

IHK (Industrie- und Handelskammer) Hannover یا اینجا „Integration durch Qualifizierung (IQ)

Kontakt

anerkennungsberatung@hannover.ihk.de

Adresse

Anerkennungsberatung
Schiffgraben 49
30175 Hannover
Google Maps

pro!MFA e. V._Logo_dunkelblau

pro!MFA e. V.

یاری در ادغام نوجوانان پناهحو که به دوره نیازمندند

حمایت! وزارت امور خارجه از حوانان مهاجرِ منطقه ی هانوفر در تکمیل موفقیت آمیز آموزش مراقبت های بهداشتی پشتیبانی می کند.

در آموزش دوتایی کلاسیک با استفاده از مثال کارمندان متخصص (MFA) مطالب از یک طرف توسط شرکت های آموزشی یعنی معمولاً در زمینه ی پزشکی یا دندانپزشکی، مراکز تهیه تجهیزات پزشکی، بیمارستانها و مدارس حرفه ای با واسطه انجام می شود.

Kontakt

info@pro-mfa.de

Adresse

c/o Dr. Sonja Ruh
Siegesstraße 15
30175 Hannover
Google Maps

Jobted_Logo

Jobted

کار

کاریابی و تنظیم درخواست استخدام برای جوانان

ما به دختران و پسران جوان یاد میدهیم که چگونه در میان آگهی‌های استخدام جستجو کنند و مناسبترین شغل را برای خود بیابند. آگهی های استخدام از سوی مهمترین مراکز کاریابی، بورس مشاغل، کارفرمایان و موسسات ارتباطی تنظیم می گردند

Werk statt Schule_Logo

Projekt „Next Step“

پروژۀ «گام بعدی»

حمایت از پناهجویان برای کاریابی

همه افرادی که دارای مدارک مهاجرت و پناهجویی هستند و از اداره کار کمک مالی دریافت می کنند، می توانند از طریق ما توصیه شوند.

(Werk-statt-Schule)

Kontakt

nextstep@werkstattschule.de

Adresse

Wunstorfer Straße 130
30453 Hannover
Google Maps

AZF3 logo

AZF 3/ Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge

ورود به بازار کار برای پناهجویان

مشاوره ـ آماده سازی ـ معرفی

تلفن:

(0511) - 123 67 88, لطفا وقت بگیرید

تماس:

Uschi Breidenstein / Sebastian Mehlich

Adresse

Stadtteilbüro
Stärkestraße 19a
30451 Hannover
Google Maps

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover