Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
GFA

انجمن حمایت از جوانان خارجی e.V.

ارائه می کندGFA ...
پشتیبانی فوق برنامه
درس های زبان "آلمانی به عنوان زبان دوم" در دروس فردی و در گروه های کوچک
آموزش خواندن و هجی کردن
روزانه از ساعت 12 ظهر تا 3 بعدازظهر برای کودکان دبستانی در انجام تکالیف راهنمایی کنید
مشاوره شغلی مدرسه و راهنمایی شغلی
اقدامات آموزشی تفریحی
گروه دخترانه
گروه پسران
گروه های بازی و صنایع دستی
اکتشافات شهر
گشت و گذار ، سفر ، برنامه تعطیلات
مشاوره برای والدین و دانش آموزان در مورد مسائل شخصی و مدرسه
پروژه ها
ثبت نام برای همه برنامه ها الزامی است.

Adresse

Pfarrlandstraße 5 A
30451 Hannover
Google Maps

GFA که از سال 1984 وجود دارد، اکنون به یک نقطه تماس شناخته شده برای کودکان، نوجوانان و جوانان با سابقه مهاجرت و خانواده های آنها تبدیل شده است. با همکاری با چندین مدرسه، خدمات اجتماعی و سایر م institutionsسسات ، امکان تأثیر مشترک سیاسی برای آنها وجود دارد.
برای GFA مهم است که بتواند خارجی ها و آلمانی ها را در شرایط برابر با هم زندگی کنند و بیش از همه از کسانی که زبان مادری آنها آلمانی نیست در فرصت های آموزشی خود حمایت کنند.
حمایت از شهر هانوفر و سایر کمک های مالی کمک های بزرگی برای کارمندان و هدف GFA است.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover